Barn i utlandet

Kidnappet av mor

Stadig oftere sitter en av foreldrene tilbake i Norge, uten barn.

Det kan synes som om Norge får stadig flere saker der en av foreldrene kidnapper barna til utlandet. I dag fortelles det om en mor som har kidnappet sine to barn, som hun har mistet den daglige omsorgen for i Norge, tilbake til opprinnelseslandet. I Stavanger sitter en eksmann og ekskjæreste som begge har mistet kontaktet med sitt barn.

Norske myndigheter står nokså hjelpeløse i disse sakene, men akkurat denne saken synes å ha fått en nokså uventet vending. Les i Nettavisen.no