Familiegjenforening

Regjeringa vil proforma ekteskap til livs, men vil UDI?

I går skrev Aftenposten om den fornyede innsats mot proforma ekteskap, der Regjeringen ønsker å skjerpe reglene for å hindre familiegjenforening gjennom ekteskap som er inngått i vinnings hensikt, ved at en av partene skal sikres opphold i Norge. En ny instruks til UDI er sendt til intern høring. Ifølge statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Libe Rieber-Mohn (Ap), skal flere forhold enn felles bopel og gyldig ekteskap legges til grunn for å få familiegjenforening. Blant annet ønsker Regjeringen at UDI skal ta hensyn til om det er veldig stor aldersforskjell, om partene i ekteskapet faktisk kjenner hverandre og hvor lenge man har kjent hverandre, samt om paret kan kommunisere på et felles språk.