Barn i utlandet

Kritiske til noen hjemsendelser?

Redd Barna og Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) kjemper for at barn som er utvist skal få opphold i Norge. Men de gjør ingenting for barna som sendes ut.

Redd Barna og Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) har tatt opp flere saker med Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), der de mener barnas beste blir satt til side, skriver Dagsavisen.no. Dette omhandler barn som ikke har fått opphold i Norge.

Men verken Redd Barna eller NOAS kom på banen da HRS i 2004 avdekket at tusenvis av norske barn med innvandrerbakgrunn blir sendt hjem for lengre opphold i familiens opprinnelsesland – også barn av flyktninger, blant annet fra Somalia.

Det må være grunn til å spørre seg: Er norske barn med innvandrerbakgrunn verdt mindre enn andre?