Barn i utlandet

16-årig gutt aldri gått på skole – ingen reagerte

Barnevernet er nå anmeldt for å ikke ha grepet inn overfor en nå 16-årig gutt som aldri har vært på skolen.

Gutten ble skrevet inn som 7-åring på en skole på Oslos østkant, men møtte aldri opp. Ingen tok affære.

I 2001 ble gutten skrevet ut av skolen, og registrert som flyttet til Sverige. Gutten, som har sigøynerbakgrunn, er vokst opp sammen med sin far og hans familie.

I 2003 ble barnevernet kjent med at gutten oppholdt seg i Norge hos sin far, og de ble også kjent med at faren ville tvangsgifte sønnen med en 12 år gammel jente.

Det er guttens mor, som fikk omsorgsovertakelse for sønnen i 2004, som har anmeldt barnevernet for tjenesteforsømmelse. Morens bistandsadvokat, Randi Hagen Spydevold, er rystet over saken: – Hadde dette vært mitt barn, hadde jeg blitt fratatt omsorgen et halvt år etter at skolegangen startet. Disse barna blir diskriminert på en måte som savner sidestykke, og blir ikke ivaretatt på linje med andre norske barn, sier Randi Hagen Spydevold til VG Nett