Familiegjenforening

Asylbarn er først og fremst et foreldreansvar

Bjarne H. Hanssen (Ap), statsråd med ansvar for innvandring og integrering, påpeker at familier som har lange opphold på asylmottak ikke kan skyve ansvaret for barna over på andre.

– Det å ta med seg sine barn til et fremmed land, søke om asyl og forbli der selv om de får et klart signal om at de ikke vil få opphold – det er også et foreldreansvar, sier Hanssen til Dagbladet.no.

Han sier videre at foreldrene selv bidrar til at oppholdet blir langvarig, for de bruker alle muligheter til å anke og begjære omgjøring av avslag. Mange vil hevde at foreldrene i sånne situasjoner opptrer på en måte som ikke er til barnets beste.