Barn i utlandet

Kontroll av om innvandrerbarn sendes til opprinnelseslandet

Danskene tar grep om barn som forsvinner til utlandet.

I fjor kom HRSmed rapporten «Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn» (rapporten i pdf), der vi synliggjorde at flere tusen innvandrerbarn er på lange opphold i opprinnelseslandet uten at myndighetene har kontroll på hvor mange det omfatter, og heller ikke kjenner til deres opplærings- eller sosiale situasjon i utlandet, eller hvilke konsekvenser oppholdet får ved retur til Norge.

I Norge ble debatten konsentrert om vårt anslag på 5.000 barn var riktig, mens Danmark nå griper fatt i problematikken: Regjeringen der har foreslått at kommunene i fremtiden skal innrapportere ved mistanke om at innvandrerbarn sendes på såkalte «gjenoppdragelsesreiser» til opprinnelseslandet. Straffen kan bli at hele familien utvises fra Danmark. Les i Berlingske Tidende