Barn i utlandet

Savner elever etter skolestart

50 elever møtte ikke på skolestart på en skole på Oslo øst.

På Tøyen skole i Oslo, som har en stor innvandrerandel, var det 50 elever som ikke møtte til skolestart i høst, og 22 av disse er fortsatt savnet, melder Aftenposten.no. Ved andre skoler meldes det om sterk nedgang i antallet elever som forsvinner. Utdanningsetaten tror flere foreldre er blitt klar over konsekvensene av å holde barna borte fra skolen, etter at dette problemet er blitt fokusert.

HRS, som har vært med å sette problematikken på den offentlige agendaen gjennom rapporten Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn (2004, rapporten i pdf), skulle ønske at det også kom frem hvor mange foreldre som faktisk har tatt barna sine ut av skolen, men gitt beskjed om at deres barn er i utlandet, og går på skole der. Det er nemlig ingenting som hindrer foreldre å ta sine barn ut av skolen i Norge, så lenge barna får skoletilbud et annet sted. Gir foreldrene slik beskjed, er det heller ingen krav om at skolen rapporterer til Utdanningsetaten eller andre. Barna i utlandet følges heller ikke opp av norske skolemyndigheter eller andre.