Barn i utlandet

Kidnapping av barn øker dramatisk

Stadig flere barn kidnappes fra Norge, og mange av sakene forblir uløst.

I løpet av siste fem årene har Justisdepartementet registrert 176 kidnappingssaker som omhandler totalt 250 barn.Tallene gjelder for de land som har godkjent Haagkonvensjonen om barnebortføring. 60 til 70 av disse sakene er uløst, i følge VG Nett. Privatetterforsker Harald Olsen sier at flerkulturelle ekteskap øker risikoen for bortføring av barn etter samlivsbrudd.

Norge har ikke utleveringsavtaler med en rekke aktuelle land, som eksempelvis Pakistan og Gambia. Dette er også til hinder i for eksempel politiets arbeid med å få tilbakeført de fire søstrene HRS frykter er kjønnslemlestet i Gambia.