Familiegjenforening

Beskyldes for menneskerettighetsbrudd i familiegjenforeningspolitikken

Institutt for menneskerettigheter (IMR) i Danmark beskylder den danske regjeringens politikk ved innvandring gjennom giftermål for å være i strid med menneskerettighetene.

IMR offentliggjør i dag en rapport (i pdf), der de presenterer 46 konkrete saker i relasjon til blant annet 24-årsreglen, tilknytningskravet, forsørgerkravet, proformaekteskap, samt par som har flyttet til Sverige for å omgå de danske reglene. Spesielt én av sakene er viet oppmerksomhet. Den handler om en mann av tyrkisk opprinnelse, som i tillegg til å ikke ha fått hustruen til Danmark, også er blitt fratatt barna (saken ble referert på NRK P2 i dag, les mer). Men IMR får selv kritikk for sin behandling av de saker som de legger frem i rapporten, blant annet av Danmarks ledende jurist i utlendingsrett, professor Jens Vedsted-Hansen ved Aarhus Universitet. Det kritiseres at rapporten ikke inneholder noen argumentasjon for hvorfor det i de refererte 46 sakene er snakk om krenkelser eller ikke. IMRs leder, Birgit Kofod Olsen, avviser at instituttet burde fremlegge en utførlig juridisk begrunnelse for deres konklusjon om at noen av sakene representerer brudd på menneskerettighetene. Integreringsminister Rikke Hvilshøj undrer seg over IMRs kritikk, da de i 39 av sakene ikke har noen bemerkninger. Av de gjenstående syv er tre kun behandlet i første instans. Den fjerde saken er under behandling, mens det i den femte saken er gitt oppholdstillatelse. Dette tilsier at IMRs kritikk bygger på to saker. Les i Berlingske Tidende.dk