Barn i utlandet

Stadig flere overgrep avdekkes på koranskoler i Pakistan

Det avdekkes stadig flere alvorlige mishandlinger av barn i Pakistanske koranskoler.