Innvandring

Innvandringen er beviselig ikke bærekraftig – minimum 40 000 nye familiegjenforeninger

Pressemelding fra HRS: Den ikke-vestlige innvandringen gjennom arbeid og familiegjenforening, har kostet Norge dyrt, fastslår ny forskning.

Aftenposten.no omtaler en rapport fra Frisch-senteret i Oslo, som viser at trygdeforbruket for viktige grupper øker over tid i stedet for å avta. Generelt er det slik at etter 17 år i Norge, blir flyktninger forbigått av andre, ikke-vestlige innvandrere når det gjelder forbruk av trygdeytelser. Majoriteten av disse er kommet til Norge gjennom giftermål, såkalt familiegjenforening.

I gruppen «andre ikke-vestlige innvandrere» som kom til Norge i perioden 1966-75, altså før innvandringsstoppen, mottok rundt 50 prosent en eller annen form for trygd etter 25 år i Norge. Undersøkelsen feller en hard dom over norsk integrasjonspolitikk de siste 10-20 år, noe VG uttrykker på lederplass

I HRS sin rapport fra mai i år, Innvandring gjennom ekteskap (pdf-format), påviser vi at det i dag bor minimum 80 000 barn og unge i Norge som har røtter i land der arrangert ekteskap er en utbredt tradisjon. Ut fra nasjonale og internasjonale undersøkelser, for eksempel forskning fra Handelshøjskolen i Århus, er et optimistisk anslag at kun 50 % av disse vil gifte seg med person bosatt i opprinnelseslandet, og som vil utløse familieinnvandring til Norge. Det vil si at bare i denne gruppen kan vi forvente oss 40 000 nye innvandringer, altså tilsvarende en by på størrelse med Ålesund eller Arendal. Både på individnivå (tvangsekteskap) og på makronivå står vi foran voldsomme sosiale og økonomiske problemer. Innvandringen i dag er ute av kontroll, integreringen likeså. Enhver fornuft tilsier at hvis ikke politikken legges radikalt om, vil forholdene forverres betydelig de kommende årene. Dette er hele det politiske lederskapet informert om gjentatte ganger gjennom vårt arbeid de siste tre årene.

HRS forventer nå at en ny regjering tar et generaloppgjør med dagens ansvarsløse politikk, og sørger for at Norge får en bærekraftig innvandring.