Barn i utlandet

FN krever at Norge stanser retur av somaliere – hva med barna?

FN ber Regjeringen om at Norge stanser tilbakesendingen av somaliere. Samtidig kjenner vi til at somaliere i Norge sender sine barn tilbake, uten at noen løfter en finger. Hva gjør vi med det?

FN ber Regjeringen om at Norge stanser tilbakesendingen av somaliere, melder Aftenposten.no. FNs høykommissær for flyktninger mener at situasjonen i Somalia er så utstabil at det ikke er forsvarlig å sende hjem somaliere som ikke har fått oppholdstillatelse i Norge. Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) mener imidlertid å ha kilder som sier det er trygt å sende somaliere til enkelte områder i Sør-Somalia.HRS er kjent med at flere somaliske flyktningforeldre i Norge sender sine barn tilbake til Somalia, mens de selv oppholder seg her. Dette har vi bl.a. dokumentert i rapporten «Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn» (2004, rapporten i pdf-format). I denne sammenheng anmeldte vi også en far, bosatt i Tromsø, for å tvangssende sin datter Samira tilbake til Somalia (hele saken kan leses i overnevnte rapport).

Samira-saken ble også ved flere anledninger tatt opp med KRD og statsråd Solberg (H). Svaret var imidlertid at ”det er foreldrene som bestemmer over sine barn”. Samira har nå vært i Somalia i over tre år, men ingenting har skjedd. Foreldre og søsken lever fortsatt trygt i Tromsø. Anmeldelsen er ikke fulgt opp. Det er umulig å tolke Regjeringens holdning til annet enn aksept for å dumpe vergeløse barn i Somalia. HRS vurderer nå å ta opp denne problematikken med FNs høykommissær, med spørsmål om hvordan kommissæren forholder seg til at flyktninger returnerer sine barn. I tillegg er HRS kjent med at flyktninger, bl.a. fra Somalia, bygger storslåtte hus i opprinnelseslandet som de benytter til ferieopphold og/eller som oppholdssted for barna, samtidig som de selv påberoper seg at de ikke kan bo i det aktuelle landet. Hva er kommissærens holdning til dette?