Barn i utlandet

Erstatning for tapt skolegang

Alle barn har rett og plikt til undervisning. Nå kommer erstatningskravene.

Rundt 100 norske sigøynere har søkt staten om billighetserstatning for mangelfull eller tapt skolegang, skriver Aftenposten.no.

I følge opplæringsloven, har alle barn i landet rett og plikt til undervisning. I rapporten ”Norske barn i utlandet – ute av syne, ute av sinn” (HRS, 2004, rapporten i pdf), dokumenterer vi at sannsynligheten er stor for at flere tusen innvandrerbarn er ute av Norge til enhver tid. Kan norske myndigheter forvente erstatningskrav også fra denne gruppen?