Barn i utlandet

La barna være norske

"Det er et stort problem at mange pakistanske foreldre prøver å isolere barna sine", sier kulturminister.

«Det er et stort problem at mange pakistanske foreldre prøver å isolere barna sine», sier kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til Dagbladet.no. Hun mener at det pakistanske miljøet må gjøre mer for å integrere seg i det norske samfunnet.

Men, Saera Khan (Ap) mener Haugland bommer stygt når hun bare nevner pakistanerne. Khan mener det gjelder alle innvandrermiljøene, og peker på barns rettigheter: «I Norge er vi så flinke til å snakke om barnas rettigheter, men hvem er det som snakker om innvandrerbarnas rettigheter?» Til dette vil vi påpeke at HRS har snakket om innvandrerbarns rettigheter lenge, jf. f.eks. rapporten «Norske barn i utlandet» (rapprten i pdf-format), men hvilke politikere er det som følger opp?