Familiegjenforening

Lik rett til skilsmisse, vilkår for familiegjenforening

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har sendt på høring et forslag om å endre vilkårene for oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening med ektefelle.

Forslaget innbærer at det ved slike søknader må dokumenteres at ekteskapskontrakten gir ektefellene lik rett til skilsmisse for at familiegjenforening skal kunne innvilges. Forslaget er en oppfølging av et anmodningsvedtak fattet av Stortinget etter forslag fra HRS.Les hos KRD