Barn i utlandet

Barneombudet vil ha velferdstjeneste i Spania

Barneombudet er bekymret for norske barns omsorgssituasjon i Spania, og foreslår et permanent velferdstilbud til disse barna. Men hva med norske barn i Pakistan, Marokko og Somalia?

Barneombudet utviser stor bekymring for norske barns omsorgssituasjon i Spania, og foreslår nå at det etableres et permanent velferdstilbud til disse barna. Fagfolk skal oppsøke miljø der norske barn streifer, skriver Dagsavisen.noHRS har derimot til gode å registrere én eneste bekymring fra Barneombudet hva gjelder de flere tusen barna som er sendt til land som Pakistan, Somalia og Marokko, jamfør vår rapport ”Norske barn i utlandet – Ute av syne, ute av sinn.”

Men disse barna er jo ikke hvite i huden, og deres foreldre er muslimer fra stort sett despotiske regimer. Barneombudet utmerker seg nok en gang med totalt fravær av likeverdig behandling av barn.