Barn i utlandet

Er det et problem da?

HRS utarbeidet i fjor rapporten om norske barn i utlandet, der vi påpekte at flere tusen norske barn, hovedsakelig med innvandrerbakgrunn, har store deler av sin oppvekst i foreldrenes opprinnelsesland. Regjeringen var ikke villig til å innrømme at dette var et problem, og nå har Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet en egen rapport.

Etter at HRS kom med raporten «Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn» har Regjeringen vært mer opptatt av å bortforklare problemet, enn å vist et genuint ønske om å sette seg inn i problematikken. Nå har Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) utarbeidet en rapport om barn med innvandrerbakgrunn som sendes til utlandet for å gå på skole. Der peker KRD på noen av de negative konsekvensene av at barn med innvandrerbakgrunn oppholder seg i utlandet for en lengre periode, men er vel så opptatt av at slike opphold har positive sider. Negative konsekvenser av at barn går på skole i utlandet kan være savn av foreldre, søsken, venner og kjente omgivelser, i tillegg til problemer med språk, skole og deltakelse i samfunnet ved retur til Norge. Positive sider ved opphold i foreldrenes opprinnelsesland kan være kjennskap til egne røtter, familie, kultur og språk, trygghet på ”hvem man er” og styrket selvbilde. – Hvilke konsekvenser et lengre opphold i utlandet får vil være helt avhengig av den enkeltes ressurser og situasjon, sier statsråd Erna Solberg (H) på KRDs hjemmeside.Her kan du les rapporten fra KRD Du kan også lese HRS-rapporten ”Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn”, i pdf-format