Familiegjenforening

Utenlandske kvinner og barn skal få bedre informasjon

Norske utenriksstasjoner skal nå videreformidle informasjon til kvinner og barn som søker familiegjenforening med person bosatt i Norge.

Målet er først og fremst å forebygge familievold, samt gi informasjon om ekteskap og skilsmisse. Informasjonen skal gis til barn fra 15 år og oppover for at de skal kjenne sine rettigheter i forhold til skole, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, i tillegg til generell kunnskap om at de har selvstendige, juridiske rettigheter. Utenriksstasjonene kan vurdere om det er relevant å gi informasjon også til yngre barn.

Les på hjemmesiden til KRD