HRS Publikasjoner

Pakistan: Et kultursjokk (2004)

Denne landrapporten om Pakistan er utarbeidet av HRS 2003/2004 i forbindelse med prosjektmidler over statsbudsjettet for 2003, via Kommunal og regionaldepartementet. Rapporten er å anse som en delrapport. PAKISTAN: Et kultursjokk…

Denne landrapporten om Pakistan er utarbeidet av HRS 2003/2004 i forbindelse med prosjektmidler over statsbudsjettet for 2003, via Kommunal og regionaldepartementet. Rapporten er å anse som en delrapport.

PAKISTAN: Et kultursjokk