Familiegjenforening

Den danske regjering nekter for brudd på menneskerettigheter

Europarådets menneskerettighetskommissær, Alvaro Gil-Robles, har kritisert den danske regjeringen for å ikke ivareta menneskerettighetene godt nok i sin utlendingslovgivning.

I sin rapport sier Gil-Robles ikke direkte at Danmark bryter Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK), men at han mener det foreligger en risiko for at praktiseringen av visse regler kan komme i konflikt med menneskerettighetene. Gil-Robles rapport er blitt møtt av et tilsvar fra den danske regjeringen. I tilsvaret blir samtlige av kommissærens anbefalinger på utlendingsområdet analysert og kommentert. Regjeringens konklusjon er at lovgivningen ikke bryter med menneskerettighetene.Les menneskerettighetskommissær Alvaro Gil-Robles rapport i pdf-format Les den danske regjeringen sitt tilsvar i pdf-format