Familiegjenforening

Tiltak mot proforma flyttinger fra Danmark til Sverige

Samtidig som danske og svenske medier nå har avdekket at danske innvandrere flytter proforma til Sverige for å få familiegjenforening med ektefelle før de fyller 24 år, har en ”hemmelig” arbeidsgruppe bestående av danske og svenske representanter kommet med tiltaksforslag.

Forslaget går ut på at folkeregistrene i Danmark og Sverige samarbeider og kontrollerer hvorvidt de som melder flytting faktisk fraflytter bolig i Danmark og er bosatt i Sverige. Også eventuell omadressering av post skal kontrolleres. I tillegg vurderer Sverige om de skal kreve at danske statsborgere må søke familiegjenforening fra utlandet. Les i Berlingske Tidende