Familiegjenforening

Heftig debatt om 24-årsregelen i Danmark

Siden begynnelsen av juli har det versert en heftig debatt i avisen Politiken om reglene for familiegjenforening i Danmark.

Bakgrunnen for debatten i Politiken er en rapport (i pdf-format) fra Europarådets menneskerettighetskommisær, Alvaro Gil-Robles, der han fremmer at Danmarks restriktive utlendingslovgivning kan være i strid med menneskerettighetene. Spesielt kritisk synes han å være til 24-årsregelen for familiegjenforening og tilknytningskravet.