Barn i utlandet

Vil etablere ”norske” skoler i Pakistan

Norge bør etablere skoler i Pakistan, sponset av den norske stat. Det mener jurist Abid Raja er svaret på problemet med at pakistanere i Norge sender barna på lange opphold i Pakistan.

På bakgrunn av rapporten til HRS om barn med innvandrerbakgrunn som sendes tilbake til skolegang i opprinnelseslandet, søker juristen Abid Raja offentlig økonomisk støtte til å etablere skole i Pakistan.

Skolen skal ha norske lærere og lønninger, og norsk pensum, sier Raja.

Statlig støtte per barn i grunnskolen er på opptil 70 000 norske kroner i året. Vi tør i denne sammenheng minne om at en gjennomsnittlig årslønn i Pakistan ligger på om lag 10.000 norske kroner.

Rajas ”løsning” på det omfattende problemet med å sende barna ”hjem”, er et ytterligere slag mot integreringen. Men forslaget er forventet, og avdekker at sentrale talspersoner for innvandrermiljøer synes å søke og etablere seg som en egen stat i den norske nasjonen.

Målet må heller være at alle barn med varig norsk tilknytning skal inkluderes i norsk grunnskole i Norge. Gitt de enorme kulturelle, religiøse og verdimessige forskjellene mellom et moderne demokrati som Norge, og et tilbakestående militærdiktatur som Pakistan, sier det seg selv at uansett kvalitet på eventuell skole i Pakistan, vil en slik løsning være et tilbakeslag for integreringen generelt.

Vi spør: hvem skal ha ansvar for omsorgssituasjonen til barna? Kanskje Raja tenker seg at fedrene påtar seg omsorgsrollen, mens yrkesaktive mødre blir igjen i Norge og sørger for familiens inntekter? Da bør kanskje den norske staten også etablere et norsk barnevern i Pakistan – som blant mye annet heller ikke har barnevern? Ja, kanskje vi like godt skal flytte Norge til Little Norway i Pakistan og etablere vårt eget kongedømme i den islamske republikken?

Les «Norge bør bygge skole i Pakistan» hos VG NETT 18.06.04Les også «Krever norsk skole i Pakistan» hos VG NETT 15.06.04