Barn i utlandet

Stoppe barnetrygd

Vurderer å stoppe barnetrygd for å få forsvunnede barn tilbake til Norge.