Barn i utlandet

110 elever borte fra Oslo-skolen

Fortsatt savnes 110 skolebarn fra skoler i Oslo. Ingen har noen plan for å finne dem.