Om HRS

Bli HRS-venn!

Å være HRS-venn innebærer ingen andre forpliktelser enn at du forteller at du støtter vårt arbeid. De fleste av våre venner støtter oss også økonomisk, men den enkelte velger selv hvor mye, og eventuelt hvor ofte, penger gis til oss. De fleste av våre venner yter ca. 500 kr. i…

Å være HRS-venn innebærer ingen andre forpliktelser enn at du forteller at du støtter vårt arbeid. De fleste av våre venner støtter oss også økonomisk, men den enkelte velger selv hvor mye, og eventuelt hvor ofte, penger gis til oss. De fleste av våre venner yter ca. 500 kr. i året, men variasjonene er betydelige. Noen betaler et årlig beløp, men andre betaler en gang i måneden og da gjerne ved at den enkelte avtaler med sin egen bank om autotrekk  til oss. 

For å bli fast bidragsyter til vårt arbeid, kan du:

• Betale den sum du velger via nettbank til vårt kontonummer: 5079 06 06261 (husk å oppgi navn og adresse!). Vi sender deg beskjed når vi har mottatt betalingen, og du får tildelt et HRS-venn nummer.

• HRS-vennskapet innebærer ingen forpliktelser, men vi vil vanligvis sende deg årlig en giro på det beløpet du velger selv, eventuelt vi benytter samme beløp som du gav året før. Denne kan du velge å betale eller overse.

• Ønsker du å få tilsendt en ferdig utfylt giro, er det bare å gi oss beskjed (kontaktinformasjon følger under).

• HRS-vennskapet løper til du selv «sier det opp» via e-post, telefon eller brev/kort.

Ønsker du å donere et engangsbeløp?

Hvis du heller enn å være fast bidragsyter vil donere en engangssum til HRS, kan du betale den ønskede sum til kontonummer: 5079 06 06261. Merk donasjonen med at det er et engangsbeløp. Dette innebærer at du ikke vil motta noen årlig giro fra oss.

NB: Skattefradrag

HRS er godkjent som organisasjon det kan kreves fradrag for gave til. Fradragsretten er, etter skattelovens § 6 – 50, begrenset, dvs. for å kunne få fratrekk må gavebeløpet være minimum 500 kroner per år. Maksimalt beløp det kan kreves fradrag for det enkelte år er 12 000 kroner. Fradragsretten krever at HRS lager et revisorattestert regnskap over mottatte gaver – og sender giverens navn, fødselsnummer (evt. organisasjonsnummer) og gavebeløpets størrelse til Skattedirektoratet. Dette innebærer at hvis du gir HRS mellom kr. 500 – 12 000 i året, og ønsker å benytte deg av fradragsretten, så må formidle ditt fødselsnummer (11 siffer) eventuelt organisasjonsnummer til oss. Alle data HRS har om deg vil behandles konfidensielt.

Mange av våre HRS-venner gir oss gode råd og tips om ting som skjer i samfunnet eller i media. Dette setter HRS stor pris på. Derfor: Har du noe på hjertet – ikke nøl med å ta kontakt!

Kontaktinformasjon

Adresse:
Human Rights Service (HRS), Postboks 8899, Youngstorget, N-0028 OSLO

Telefon:
(+47) 22 33 80 00

Mobil:
Hege Storhaug (informasjonsleder): (+47) 90 66 01 06
Rita Karlsen (daglig leder): (+47) 90 86 56 29

E-post:
HRS
Hege Storhaug
Rita Karlsen