Skatte- og trygderegnskap for Norges husholdninger

Human Rights Service presenterer ny rapport gjennom kronikk hos NRK Ytring i dag. Rapporten avdekker en dramatisk økonomisk forskjell mellom både vestlige og ikke-vestlige innvandrerhusholdninger bidrag til velferdsstaten sammenliknet med norske husholdninger. Innvandrere betaler for lite skatt og tar ut for mange trygdestønader.

Ifølge SSBs inntektsregnskap for husholdninger, hadde norske husholdninger et positivt bidrag etter innbetalt skatt og uttak av trygder på 3 752 kroner. Vestlige innvandrerhusholdninger hadde et negativt bidrag på 2 600 kroner, og ikke-vestlige gikk i minus med 24 000 kroner.

Men denne fremstillingen til SSB er knapt halve historien. For: De fleste av oss blir alderspensjonister, og desidert flest pensjonister finner man i den norske befolkningen. Holdes alderspensjon utenfor SSBs inntektsregnskap, endres således bildet dramatisk:

Forskjellen mellom vestlige innvandrere og den norske befolkningen blir da hele 81 000 kroner. Blant ikke-vestlige husholdninger øker forskjellene fra 28 000 kroner til 108 000 kroner. For personer med flyktningbakgrunn øker forskjellene fra 75 000 kroner til 144 000 kroner.

Ifølge SSBs befolkningsfremskrivning kan Norge allerede i 2024 passere seks millioner innbyggere grunnet høy innvandring. Fortsetter skatte- og trygdeprofilen som nå, vil balansen i regnskapet reduseres med nærmere 48 milliarder kroner i år 2030 sammenliknet med i 2009. I år 2060 vil balansen være svekket med 117 milliarder kroner sammenliknet med år 2009.

Å lykkes både med dagens innvandring og samtidig klare å videreføre en raus velferdsstat som i dag, er neppe en realistisk målsetting. Det må velges.

Les kronikk hos NRK Ytring: Grunnlaget for velferden

Les rapporten: Skatte- og trygderegnskap for Norges husholdninger