En baby kan ikke sladre

Kapitlet om kjønnslemlestelse fra vår bok “Feminin integrering”.

Les fra vår bok «Feminin integrering – utfordringer i et fleretnisk samfunn» (Kolofon/HRS, 2003) om kjønnslemlestelse:

Kap.10: Kjønnslemelstelse: En baby kan ikke sladre