Demografi

– Europa minner om det jeg flyktet fra i Somalia

Verdens ledende islamkritiker, Ayaan Hirsi Ali, kommer med en kraftig advarsel: Hun som flyktet fra islamsk fundamentalisme, klanvelde og ufrihet i Somalia, ser nå at Europa rammes av nøyaktig det samme grunnet de dramatiske demografiske endringene på kontinentet. – Mange bydeler ser ut som de jeg forlot, og dette har skjedd innenfor de siste tre tiårene, sier Hirsi Ai. Hun mener at et nytt dramatisk taktskifte vil komme i 2040/50. Da er muslimer blitt en så stor maktfaktor at det blir svært vanskelig å stagge deres aggressive krav om at islam skal få enda mer plass i de europeiske nasjonalstatene. Enhver beskyldning om konspirasjoner, filleristes av Hirsi Ali og hennes ideologiske partner, forfatteren Douglas Murray.

Transformasjon av et samfunn tar ikke nødvendigvis så lang tid. Det så vi i Iran etter Khomeinis maktovertakelse. Iran ble svært raskt forvandlet fra å være et åpent, kvinnevennlig samfunn preget av personlig frihet, til å bli et av de mest ufrie samfunnene verden har sett.

En liknende transformasjon mener Ayaan Hirsi Ali, tidligere flyktning fra Somalia, å observere i Vest-Europa i dag, ikke minst i storbyene. Hirsi Ali etterlyser at assimilering blir den politiske normen.

Hvis denne demografiske utviklingen fortsetter og vi ikke gjør noe med assimilering, vil det skje en omveltning i 2040, i 2050. Det er ikke så lenge til.

– Begår selvmord

Briten og forfatteren Douglas Murray, mannen bak den sensasjonelle bestselgeren Europas underlige død, kommenterer sin gode venn Hirsi Alis utspill. Selv åpnet han nevnte bok slik på side 1:

Europa er i ferd med å begå selvmord. Om ikke annet, så har i alle fall verdensdelens ledere besluttet å begå selvmord. Hvorvidt de europeiske folkene velger å bli med på det, er naturligvis en annen sak.

Murray fortsatte på samme side 1 slik:

Jeg mener at sivilisasjonen vi kjenner som Europa, er i ferd med å begå selvmord, og at verken Storbritannia eller noe annet vesteuropeisk land kan unngå denne skjebnen, for vi ser alle ut til å lide av de samme ondene og symptomene. I løpet av levetiden til de fleste som lever nå, vil Europa opphøre å være Europa, og folkeslagene i Europa vil ha mistet det eneste stedet i verden vi kunne kalle våre hjem.

Murray har altså vært på ballen i mange år, og han gir Hirsi Ali helt rett i hennes betraktninger. Vi lever i en skjebnetid, mener de begge.

Murray har bakgrunn fra de britiske øyene, Hirsi Ali har ballast fra en av verdens mest mislykkede stater, Somalia. Hun vet hva ufrihet er, hun har kjent det til fulle på egen kropp og eget sinn. Tross så ulike bakgrunner, finner Murray og Hirsi Ali tonen 100 prosent sammen. For de er begge opptatt av frihet og den europeiske sivilisasjonen – slik den har vært.

Det er bare å basere sine spådommer på fakta som ligger rett foran øynene dine, sier Murray som respons på om det Europa vi kjenner er på vei mot en slutt.

– Hvorfor lyttet de aldri?

– Det er åpenbart at Hirsi Ali har rett, fordi dersom en populasjon vokser, og i stor grad ikke assimileres og dertil har holdninger og synspunkter som resten av befolkningen finner avskyelige, hvis den spesielle populasjonen vokser og vokser og vokser, så vil de selvsagt få mer og mer innflytelse, sier Murray og fortsetter:

– Da Ayaan først ankom Nederland som asylsøker hadde allerede politikere advart om denne utviklingen. Også andre blant oss har advart om det (utviklingen). Ikke bare unnlot regjeringer å lytte, de gjorde faktisk situasjonen verre. Se på UK. I UK har vi en konservativ regjering som er i ferd med å forlate regjeringskorridorene etter 14 år, som da de kom til makten sa at innvandring skulle ned på noen ti tusen i året fra hundretusener i året. Nå kommer de konservative til å forlate regjeringen med en netto innvandring på nesten en million i året. Hvorfor lytter ikke disse folkene (politikerne, red.)? Hvorfor lyttet de aldri? Hvorfor handler de aldri på bakgrunn av alle advarslene etter advarslene som folk har gitt?

– Man spør: Kommer det til å skje? Ja. Hvis vi fortsetter som dette. Og hvis vi fortsetter med denne tilstanden der den politiske klassen både akselererer innvandringen massivt, totalt feilslått integrering – lykke til med den gamle ideen – og så sier til befolkningen, som de gjør, at alt er konspirasjonsteorier at innvandringen skjer på dette nivået. Og alt er den store befolkninsgsutskiftnings-konspirasjonen… Så det du ser foran øynene dine er en konspirasjon. Så det vil skje hvis det fortsetter som nå, det er helt sikkert. (Ikke oversatt ord for ord hele tiden, men med samme meningsinnhold som fremmet av Murray.)

At denne befolkningsutskiftningen får direkte politiske konsekvenser, ser man nå fra EU-valget i Sverige. «Palestina og demografien bidro til økningen vår», sier Vänsterpartiet rett ut, det partiet som økte mest fra forrige EU-valg. Ikke minst ser man dette i storbyer som Gøteborg og Malmø. Det vil være så godt som umulig de kommende årene for blå blokk å ta makten i disse storbyene.

Avkler politisk hjelpeløshet

De vesteuropeiske folkene er lurt trill rundt gjennom de siste tiårene av skiftende politiske ledelser, derom hersker ingen tvil. Da Europa avviklet sine kolonier og trakk seg ut, åpnet det samme Europa for permanent kolonisering av egne land. Vi ble fortalt at om ikke integreringen av pakistanere, arabere og afghanere ville skje med første generasjon, ja, så ville vi lykkes med andre- eller tredjegenerasjon.

«Eller med en fremtidig generasjon. Eller det gjorde ikke noe om folk ble integrert eller ei. Hele tiden avfeide vi den større sannsynligheten for at det simpelthen ikke ville fungere. Dette er en konklusjon som de senere årenes migrasjonskrise bare har fremskyndet», som Murray skrev i nevnte bok.

Vår ledelse gjennom årene har latet som om alt var normalt, innvandring var uunngåelig. Og løgnen som er servert er denne: vi har alltid hatt innvandring. Vi er en nasjon av innvandrere. Folkevandringer er en del av vår historie.

Men det stemmer ikke. USA er en nasjon av innvandrere. De europeiske landene er ikke det. Vi består av eldgamle nasjonale stater. Og Europa har hatt «besøk» av islam i to runder, og begge gangene endte det med at islam ble kastet ut av Europa, i 1492 og 1683.

Våre politiske ledere i Vesten kunne med hell gjennom årene ha lyttet til Hirsi Ali og Murray – hvis den opprinnelige befolkningen fremdeles betyr noe for dem. Hvis det grunnleggende DNA-et gir dem noen mening; kristendommen.

YouTube