Innvandring

Den ekstremt høye innvandringen fortsetter under ny regjering

Det var ikke minst den ekstremt høye innvandringen til Sverige som ga grobunn for en ny regjering i fjor. I og med at de borgerlige har Sverigedemokraterna som støtteparti og dermed har et rent flertall, skulle man tro at resultatene allerede ville vise seg i form av redusert innvandring. Men det har ikke skjedd. Innvandringen er på samme nivå som under Fredrik Reinfeldt og Magdalena Andersson. I bakgrunnen synger de angivelige liberale i Liberalerna. De vil altså at Sverige skal gå til grunne?

Masseinnvandringen fortsetter som før til Sverige. Fra januar til mars fikk 25.000 personer oppholdstillatelse. Fortsetter dette nivået vil innvandringen igjen ende på rundt 100.000.

Det snakkes om et paradigmeskifte i svensk politikk, og det har det vært. I dag kan man snakke om de negative konsekvensene, om klanenes makt, og kriminaliteten, særlig den voldelige, og om de systemtruende infiltrasjonen i svensk offentlighet av typisk folk fra det utvidede Midtøsten. Det er ikke tabu lenger. Det er den nye normalen. Og både Socialdemokraterna og høyresiden snakker om å få ned innvandringsvolumene, som er svimlende.

Se denne listen fra 2008 til 2022:

Fra 2008 til og med 2022, altså på 14 år, delte man ut 1.720.000 oppholdstillatelser, som tilsvarer hele 16,3 prosent av Sveriges totale befolkning i 2022.

Unge Høyre ved leder Ols Svenneby har nettopp vedtatt på landsmøtet at så lenge Norge sliter med «integreringsetterslep» skal vi verken ta imot asylsøkere på grensen eller kvoteflyktninger gjennom FN. Dette fikk blant andre Oslos ordfører fra Høyre, Anne Lindbo, til å dra debatten ned i søla – igjen.  Man nekter å ta innover seg de faktiske realitetene på bakken. Lindbo mener angivelig i fullt alvor at vedtaket er ulovlig for det bryter med Norges internasjonale forpliktelser.

Det er lite som er mer provoserende enn godhetsposering, spesielt fra politisk hold. For «alle» vet – og spesielt politikerne bør vite – at dagens asylinstitutt ikke fungerer. Motsatt kunne man jo snu på det ved å hevde at hvis man ønsker å videreføre dagens system, ja, da er man for at mennesker drukner i Middelhavet eller alt det andre forferdelige som mennesker kan utsettes for under en livsfarlig ferd til Europa.

Men slikt påstår man bare ikke, fordi man vet at det ikke er slik. Samtidig blir det helt uforståelig at man forsøker å parkere en viktig debatt, gang på gang, fordi politikerne åpenbart ikke har de gode løsninger som de ønsker.

Det som burde være åpenbart for enhver opplyste borger, er at dagens politikk vil ødelegge det frie Europa vi kjenner. Det er med andre ord bare et tidsspørsmål før konvensjoner, illusjoner og luftslott faller.

Selvsagt kan de

Ifølge kilder Samnytt har snakket med, kan svenskene først i 2026 forvente å se konkrete lovforslag på bordet som har til hensikt å begrense innvandringen. Det snakkes om at det er en «komplisert prosess» for å klare å legge en ny politikk på bordet, og at både Liberalerna (L) og Kristdemokraterna (KD) ikke akkurat ivrer etter å legge om politikken radikalt.

Selvsagt går det an å få endringer raskt på plass. Dersom man vil. Man kan innføre et moratorium. Altså man kan si stans i all tildeling av nye oppholdstillatelser inntil en helt ny innvandringspolitikk er ferdig utformet, en politikk som vil begrense optimalt innvandringen til landet. Parallelt kan man systematisk utvise kriminelle uten svensk statsborgerskap, og man kan tilby repatriering til dem som ikke har funnet seg til rette i Sverige annet enn gjennom trygdeordninger. Er det vilje, er det mye som kan gjøres svært raskt. Og tross en forpliktende regjeringsplattform, den såkalte Tidöavtalen fra 2022, vil nok SDs velgere sette pris på at partiet offentlig viser sin utålmodighet. Det handler også om å gi velgerne håp.

For SD og de konservative handler det også om egen overlevelse i årene som kommer. Det er et kjent faktum at nye innvandrere stemmer til venstre i politikken. På sikt vil den høye innvandringen føre til at det blir umulig for de konservative å komme til makten igjen. Det ser man eksempelvis i Malmø. Med den dramatiske demografiske utviklingen, vil nok Malmøs innbyggere ikke se annet enn en venstreside ved det politiske roret. Den samme utviklingen vil man på kort sikt se i resten av Sverige. Så hvis statsminister Ulf Kristersson og hans mannskap ønsker å kunne styre i flere perioder, er det maktpåliggende å stanse innvandringen. Mellom nasjonalvalgene deles det ut hundretusener av nye statsborgerskap, og merk så dette: Forskjellen mellom de to blokkene ved valget i fjor var på knappe 7.000 stemmer.

Dersom KD og L vil overleve ved makten, blir de nødvendigvis nødt til å støtte er forslag om moratorium fra SD. Det handler om egen overlevelse. Demografiens tikkende klokke forteller hvor dette ender dersom man velger ikke å ta solide grep. At man kan endre politikken nær sagt over natten, viser på det såkalte «gymnasie-amnestiet» fra 2017. Loven kom kjapt på bordet. Loven skulle gi EMA med utvisningsvedtak ved fylte 18 år muligheten til å fullføre videregående skole, og slik få mulighet til permanent oppholdstillatelse. Men dette ble en gedigen fiasko. Kun 1,6 prosent besto. De resterende 98,4 prosent skulle altså forlate Sverige. I 2021 hadde Sverige klart å sende ut 63 menn med endelig utvisningsvedtak. De resterende 7.473 mennene forble i Sverige. Igjen så vi at politisk ledelse ikke fulgt opp egne vedtak.

Proppen i regjeringen

Tidö-avtalen er lynende klar. Følgende ble erklært av de fire samarbeidspartiene:

Den nye svenske regjeringen skal få kontroll på landets utenlandske statsborgere og den illegale innvandringen. Det skal skje med blant annet skjerpede grensekontroller, identitetskontroller, nye adressekontroller og en ny stor folketelling. «Vi skal sørge for at folk som ikke har rett til å oppholde seg her, forlater landet», fastslo den nye migrasjonsminister Maria Malmer Stenergard (M), som også strammer innvandringen betydelig inn.

Stenergard understreket den nye given slik: Kontroll, kontroll, kontroll.

Det er etter all sannsynlighet Liberalerna, anført av Johan Pehrson, som stikker kjepper i hjulene. Allerede i november i 2022 var Pehrson ute med grov sjikane av Sverigedemokraterna. Han kalte Sverigedemokraterna en «brun smørje» og «ekstrempopulistisk», og sa at SD hadde «slept inn skitt» i avtalen. Pehrson påstod også at nå var alle mål om reduserte innvandringsvolum og tiltak for repatriering borte fra regjeringens politikk, og i tillegg en «masse syke ting», altså at man hadde forlatt Tidö-avtalen.

Pehrson og L fikk 4,6 prosent oppslutning ved valget i 2022. Skal virkelig det lille partiet sikre ødeleggelsen av Sverige?