Kriminalitet

Det offentlige plyndres av personer i ledende stillinger

Millioner av kroner. Det er hva en advokat, politibetjent og bankansatt har klart å plyndre det offentlige Sverige for. Enhver som har ment at oppskriften på vellykket integrering er arbeid og språkkunnskap, bør ta en ny runde i tankene og forståelsen sin. Den grove kriminaliteten befinner seg på alle nivå i det svenske samfunnet, og ikke tro at det er annerledes i Norge. For åpner man grensene for islamsk klan- og æreskultur, er det nettopp det man får: Mangel på lojalitet til stat og fellesskap.

Velkommen til virkelighetens verden. – En advokat, en politimann og en banktjenestemann er mistenkt for å ha plyndret offentlig sektor for millioner av kroner. Saken i Södertälje viser hvor dårlig rustet Sverige er til å møte alvorlig kriminalitet, skriver Expressens redaksjon på kronikkplass i egen avis.

Södertälje er et interessant tilfelle, for der er det kristne assyrere som har tatt mer og mer kontroll over byens offentlige institusjoner (og gjengkriminelle). Byen sør for Stockholm er et lysende eksempel på hva innvandring fra klanstater og -områder gjør med en velferdsstat. Det handler altså ikke om islam, men om en kulturs DNA.

Expressen forteller:

En syk mann i Södertälje så ut til å ha fantastisk støtte fra familien. Alle hans voksne barn jobbet som personlige assistenter for faren. Men kun på papiret, ifølge aktor. Faktisk må det ha vært kona som tok seg av ham, stort sett på egenhånd. 

Men gjennom den falske ansettelsen klarte familien å lure offentligheten for en formue, ifølge tiltalen. Mellom 2016 og 2020, tidsrommet politiet etterforsket, dreier det seg om seks millioner kroner i utbetalinger. Men summen kan faktisk være enda høyere – siden 2008 er det utbetalt totalt 30 millioner.

Saken – som kriminalreporteren Torbjörn Granström dekket fortjenestfullt og som Andreas Henriksson nylig analyserte i Bulletinen – avslører fem alvorlige problemer med kriminalitetsbekjempelsen i Sverige.

Systemtruende kriminalitet

Alle de fem punktene viser til fulle at en velferdsstat basert på plikt, tillit, og lojalitet til det nasjonale fellesskapet, ikke er kalibrert for den innvandringen Sverige (og Norge) har hatt.

Punkt 1: Tilliten til fritidsklubber og integrering er for høy, eller sagt på en annen måte: Denne tilliten er fullstendig misforstått. Man kan ikke redusere kriminalitet til et samfunnsøkonomisk spørsmål, i norsk kontekst fokus på trangboddhet og arbeidsløshet som årsaker til voldskriminalitet og kriminalitet generelt.  Saken om den syke mannen i Södertälje viser en svært integrert familie – på utsiden. Den krysser av på søsken i arbeid som henholdsvis advokat, politi og bankmann og flotte bostedsadresser.

Ifølge tiltalen skal de ha opplyst at de tok seg av faren mens de satt i cockpiten, forsvarte klienter i tingretten og patruljerte i en politibil. Dermed skulle de ha fått dobbel lønn. Alene har søskenet som jobber i banken tjent 1,4 millioner svenske kroner på ekstrainntekten i perioden.

Den viser at problemer med taushetskultur og destruktive familiebånd ikke automatisk løses av skole og jobb. Når velutdannede mennesker med svak lojalitet til det svenske samfunnet får jobb hos bedrifter og myndigheter, kan det tvert imot forsterke problemene med infiltrasjon og lekkasjer.

Punkt 2: Gjengkriminaliteten skygger for den systemtruende kriminaliteten. Sverige er tungt rammet av voldelig gjengkriminalitet. Kriminaliteten, inkludert bomber og drap, prioriteres umiddelbart av politiet. Saker knyttet til den systemtruende kriminaliteten, med infiltrasjoner av det offentlige, bidragsjuks etc. settes på vent i politiets prioriteringer. I saken fra Södertälje kan den dateres til 2019 hos politiet. To år senere beskrev Expressens Helena Trus politiets mistanker i en større rapport. Men rettssaken er fortsatt ikke over. En forklaring er at saker som involverer voldelige gjengkonfrontasjoner – der de mistenkte tvinges til å sitte i varetekt så lenge etterforskningen varer – har prioritet. Søsknene i Södertälje sitter ikke i varetekt. De kan fortsette sitt virke med offentlig bedrag og eksempelvis utnytting av papirløse.

På sikt utgjør denne typen kriminalitet en mer alvorlig trussel mot samfunnet enn unge, impulsive gjengmedlemmer. Myndighetene advarer om at slike kriminelle grupper har større muligheter til å korrumpere myndigheter og påvirke politiske beslutninger.

Rettsvesenet kneler

Punkt 3: Rettsvesenet har kun tid til å etterforske en brøkdel av sakene.

Politi og påtalemyndighet har investert enorme ressurser i å etterforske den mistenkte svindelen i Södertälje, fortsetter Expressen. Politiet har spionert på søsknene, gjennomført etterforskning i flere år, og har satt av 18 dager til høsten til rettssakens første trinn i tingretten. Deretter venter mest sannsynlig en ny runde i lagmannsretten.

Det er utmerket – men viser også hvorfor rettsvesenet alene ikke kan bekjempe denne typen kriminalitet. Det er allerede hardt anstrengt på alle nivåer. Det er ikke nok politifolk, påtalemyndigheter og dommere til å komme til bunns i selv en brøkdel av alle mistenkte forbrytelser av denne typen.

Expressen kaller situasjonen en «katastrofe», og konkluderer med at «høy oppdagelsesrisiko er betydelig mer avskrekkende enn strenge straffer». Altså vil problemene bli verre.

Punkt 4: Velferdstaten er åpen for svindel. Svindelen med såkalte personlige assistenter til syke i familien og omgangskretsen har vært anmeldt år ut og år inn. Saken fra Södertälje er bare en i et hav av liknende saker. Det handler om funksjonshemmede som importeres til Sverige for å brukes som anker for arbeidsinnvandring. Om brukere som har hjelp på papiret, men som i realiteten blir forlatt og tvunget til å leve i elendighet. Og om pårørende som overdriver symptomer for å kunne dele ut falske, godt betalte jobber til pårørende. Tross kunnskap, har ikke politikerne vært i stand til å ta solide grep mot svindelen. Bare innen såkalt hjelpestønad, altså der personlig assistent inngår,  regner man med at svindelen ligger på to, tre milliarder årlig.

Nå tar regjeringen noen initiativ for å endre dette – blant annet vil de stoppe arbeidsinnvandring av assistenter, skriver Expressen, som selv mener at disse grepene er som dråper i havet.

Og i tillitens Sverige er statskassen fortsatt vidåpen for svindlere. Hvis du ikke plyndrer den offentlige velferden, kan du i stedet gå for foreningstilskudd, arbeidsmarkedstiltak eller tannpleiestøtte. Mulighetene er nesten uendelige.

Plyndring av velferd fortsetter i stort monn

Punkt 5: Staten er elendig til å tette smutthull. Søsknene i Södertälje er mistenkt for å ha mottatt lønn for arbeid de ikke har utført. Men det er ikke det eneste bedraget av velferdsstaten, for denne svindelen får ringvirkninger. For «arbeidet» de på papiret har gjort belønnes videre i form av høyere pensjon.

Dette er pensjonsrettigheter som søsknene med dagens praksis får opparbeidet selv om de blir dømt. I løpet av et par, tre tiår, vil de mistenkte falske jobbene dermed bli belønnet igjen i form av høyere pensjon. En siste langfinger til samfunnet!

I debatten om kriminalitet i Sverige, som har tatt seg kraftig opp med ny regjering og større åpenhet og erkjennelse rundt de omfattende problemene, er det en del som mener debatten har gått for langt rundt bekjempelsen av kriminalitet. At Sverige har blitt en politistat, som noen mer enn antyder. Hva sier så Expressens politiske redaktør, Patrick Kronquist til det?

Sannheten er at vi ikke engang har gjort de mest åpenbare tingene – som å prøve å stoppe plyndring av velferd.