Islam

Europa-rekord i hurtig utvisning av en imam

Det tok Frankrike godt under en uke fra å dømme en imam for hat-tale til han ble satt på fly til Tunis. Den 52 år gamle imamen er gift med en fransk statsborger og er far til fem mindreårige barn, alle født i Frankrike. Nytt lovverk i Frankrike gjorde det mulig å utvise imamen i ekspressfart.

«Denne imamens oppfordring til hat vil ikke forbli ubesvart», lovet innenriksminister Gérald Damarnin forrige søndag. Fire dager senere satt Mahjoub Mahjoubi på flyet til Tunis – uten returbillett.

Den 52 år gamle imamen har bodd i Frankrike siden 1986, og hans nåværende oppholdstillatelse skulle ikke fornyes før i 2029.

Han er også gift med en fransk statsborger og far til fem mindreårige barn, som alle er født i landet.

Ny lovgivning

Inntil nylig ville en slik utvisning ha vært utenkelig å få til, men ny lovgivning muliggjorde den raske utvisningen. En ny og streng migrasjonslov «gjør oss sterkere», sier Damarnin. Den nye loven trådte i kraft i slutten av januar og åpner for ekspressutvisning.

Det var under en tale i moskeen Mahjoubi omtalte det franske flagget som «et satanisk flagg». Videoopptaket som imamen selv la ut på nettet, gikk viralt. I opptaket sier han blant annet dette:

 – Alle disse trefargede flaggene forderver oss og gir oss vondt i hodet. De har ingen verdi overfor Allah. Deres eneste verdi er en satanisk verdi.

Uttalelsen ble tolket som et angrep på det franske flagget, trikoloren, og dermed hatytringer overfor et nasjonalt symbol.

Selv bedyrer Mahjoubi at det hele er en misforståelse. Han forklarer sitt ordvalg med at han ikke er universitetsutdannet og at han «kom til å uttrykke meg upresist», sa imamen i et intervju med avisen Midi Libre kort før utvisningen, og la til: «Jeg kunne aldri tenke meg å kalle det franske flagget satanisk.»

Hvor ordet satanistisk kom inn, forklarer han med at han «snakket om fotball i den muslimske verden» og i forbindelse med en afrikansk fotballturnering, Africa Cup og Nations.

 – Jeg kunne aldri finne på å kalle det franske flagget satanisk. Jeg snakket om fotball i den muslimske verden og i forbindelse med Africa Cup of Nations.

Utspillet hans, sier han, var adressert til afrikanske fotballfans som viftet med flagg i nasjonale farger under den nettopp avsluttede turneringen. Altså, mener imamen, at han omtalte disse flaggene som «sataniske» trikolor.

En serie hatytringer

Ifølge myndighetene er utsagnet dog ikke det eneste franske myndigheter har på imamen. Han har også nylig kommet med hatefulle og diskriminerende uttalelser om ikke-muslimer, i henhold til myndighetene.

Frankrike er et «krigsførende og råttent» land, det jødiske folket er «en fiende», og de «dekadente» vestlige samfunnene bør ødelegges, har imamen blant annet sagt.

På X 23. februar kan vi se av et TV-opptak at imamen «fordømmer alle former for ekstremisme». I henhold til tiltalen kommer det også frem at imamen har hyllet den islamske loven, sharia, og han har beklaget at «moskeene ikke lenger klekker ut stridende som på profetens tid».

Særlig den siste uttalelsen kan tolkes som å glorifisere terrorisme, som er en viktig del av grunnlaget for utvisningen.

Imamen minner selv om at han fordømte terrorhandlingene da Samuel Paty ble halshugget og da Charlie Hebdo ble utsatt for massakre.

Ifølge imamen har han rett og slett blitt fanget i et politisk spill for å «gjøre reklame» for Frankrikes nye migrasjonslov.

Loven ble vedtatt kort tid før jul etter en dramatisk prosess. Før det var president Emmanuel Macron og hans regjerings opprinnelige forslag nedstemt i nasjonalforsamlingen. Men etter en kraftig innstramming av teksten ble den godkjent med støtte fra blant annet Marine Le Pens parti Rassemblement National. Sistnevntes støtte skapte rabalder.

Gérald Darmanin, som tilhører den innvandringskritiske fløyen av regjeringen, er imidlertid overbevist om at bare en beinhard politikk med fokus på verdier og rettferdighet kan opprettholde makten.

Det er innenriksministerens personlige engasjement i saken mot Mahjoubi som har gjort det mulig å utvise imamen så raskt. Hvorvidt denne lynjustisen holder når den skal vurderes videre i rettssystemet, gjenstår å se.

Saken ender i EMD?

Mahjoubi har varslet at han vil ta saken sin hele veien gjennom ankesystemet og – om nødvendig – videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

I utgangspunktet fikk imidlertid utvisningen av imamen bred støtte – blant annet fra høytstående representanter for Frankrikes muslimer.

«Hans uttalelser er forkastelige, og den som sår vind høster storm», fastslår Abdallah Zekri, visepresident i Le Conseil français du culte musulman, som tilsvarer norske Islamsk Råd. Om dette er et taktisk utspill vil muligens tiden vise.

Men hvis saken ender i EMD er vel sjansen stor for at den ikke vil gjøre Frankrike «sterkere», slik innenriksministeren viser til. Sannsynligheten er vel større for å gjøre Frankrike svakere, da ved at han må få bli, kanskje med hensyn til barna – siden det i EMDs tolkning neppe er en opsjon at familien flytter med far til Tunisia.