Leserbrev

Makt, motstand og allianser: en ny forståelse av aktivismens rolle i det mangfoldige Iran

Aktivisme bidrar betydelig til å bygge allianser og koalisjoner blant forskjellige grupper, og fungerer som en antitese til strategiene brukt av Den islamske republikken. Men kampen er ikke ferdig, skriver Tabassom Fanaian.

Om forfatteren: Iranskfødte Tabassom Fanaian, er forsker og foreleser i psykologi

Nobel fredspris for i år er blitt tildelt Narges Mohammadi, en iransk menneskerettsaktivist. Hun har gjort betydelige offer i sitt utrettelige arbeid for kvinners rettigheter, kampanjer mot dødsstraff og forsvar av politiske fanger og menneskerettighetsforkjempere. Selv om denne prestisjefylte prisen hedrer hennes omfattende engasjement for fredsaktivisme, representerer den også en prisverdig anerkjennelse av den voksende bevegelsen for Kvinner, Liv og Frihet i Iran, utløst av den tragiske døden til Mahsa Jina Amini i varetekt hos moralpolitiet i Den islamske republikken i 2022.

Å reflektere over denne prisen gir en mulighet til å vurdere «fredsaktivisme» som et sentralt tema og understreker viktigheten av aktivisme i et totalitært regime, der kampen dreier seg om menneskelige verdier. Det tjener som et håpefullt svar på en tilsynelatende håpløs situasjon.

Aktivisme i undertrykkende regimer

Fra et politisk psykologisk perspektiv kan aktivisme manifestere seg som individuell atferd, men dens dype innvirkning på det sosiale miljøet er ufornektelig.

Spesielt innenfor rammene av sosiale bevegelser dreier diskusjonen seg om å gjøre aktivisme smittsom og fremme dens vekst og oppmuntring i samfunnet, spesielt innen undertrykkende regimer som bruker brutalitet for å kvele ethvert forsøk på endring. Aktivisme innebærer en følelse av «Jeg bryr meg om det som skjer rundt meg» og «selv om det er så mørkt, søker jeg å tenne en gnist.»

Det er en moden, motstandsdyktig og modig mentalitet forankret i troen på individets kraft – en mentalitet som endrer forholdene til tross for betydelige utfordringer.

Iran har mangfoldige kulturelle og ideologiske opposisjonsgrupper mot Den islamske republikken, som har opplevd 44 år med undertrykkelse og separasjon som styringsmetoder. Regimet har historisk kategorisert disse gruppene som «andre» og «utgrupper», og betraktet dem som fundamentalt annerledes og dermed ufortjent eksistens. Det er i hovedsak Den islamske republikkens nasjonale og internasjonale tese. Dette perspektivet har forblitt uendret etter fremveksten av bevegelsen Kvinne, Liv, Frihet.

Allianser og koalisjoner

Mens Den islamske republikken utøver vold for å håndtere disse transformative og uunngåelige samfunnsskiftene, er den pågående kampen til bevegelsen Kvinne, Liv, Frihet i Iran et vitnesbyrd om den essensielle rollen aktivisme spiller. Med denne bakgrunnen rettes analysen mot evaluering av effektive mekanismer for fredsaktivisme, spesielt i mangfoldige settinger der «annerledeshet» betraktes som en negativ egenskap.

En fascinerende ramme for aktivisme kan involvere et skifte i subjekt og posisjon, rettet mot krav og kamp for rettigheter fra innenfor gruppen til å advokere for dem utenfor gruppen. Dette innebærer sentraliserte grupper som forsvarer marginaliserte, menn som står opp for kvinner, religiøse grupper som støtter irreligiøse, og til og med en minoritet som kjemper for andre minoriteter.

Målet er primært å kjempe for rettighetene til de som kanskje ikke er lik oss, men som har sine iboende rettigheter.

Denne tilnærmingen bidrar betydelig til å bygge allianser og koalisjoner blant forskjellige grupper og fungerer som en antitese til strategiene brukt av totalitære regimer, som Den islamske republikken. Kanskje vil følelsen av tilknytning i fremtiden ikke utledes fra statiske gruppeidentiteter som nasjonalitet eller religion, men fra dynamiske handlinger mellom grupper – som å kjempe for rettighetene til «den eksotiske andre».

Imidlertid strekker denne debatten seg utover aktivisme og menneskerettighetsforsvar innenfor en autoritær kontekst; den berører også området internasjonal solidaritet. Mens vi uttrykker dyp takknemlighet for anerkjennelsen av innsatsen mot Den islamske republikken gjennom Nobels fredspris, er vinneren selv, sammen med alle frihetskjempere i dette landet, fortsatt fengslet.

Kampen er ikke ferdig, så bli med oss…