Innvandring

En tale til nasjonen fylt av fedrelandskjærlighet som nå skal ut også på arabisk

Jimmie Åkesson fremstår som den som burde være statsminister i det fortapte Sverige. I en tale til nasjonen, med en sjelden patos ingen andre partiledere i Sverige matcher, som har fått over en halv million visninger, ber han innvandrere som ikke tilpasser seg Sverige, men som tvert om er hyperkriminelle og nasjonsødeleggende, om å reise tilbake dit de kom fra. De kan ikke komme til Sverige og omstyrte landet til å bli som deres hjemland, der de angivelig ikke kunne bo. Talen oversettes nå til arabisk av kunstig intelligens, for å kunne nå ut til de mest kriminelle gruppene. Talen er sjelden kost i sin klarhet og sin kjærlighet for sitt fedreland.

Talen til lederen av Sverigedemokraterna, støtteparti for dagens regjering, kommer etter en intens periode med gjengkrig som sprer seg over hele landet og krever stadig flere menneskeliv. Åkesson tar også opp terrorangrepet mot svensker i Brussel i forrige måned, som krevde to liv.

Det kanskje mest oppsiktsvekkende er at han snakker direkte til innvandrere som har kommet til Sverige og nå krever at landet blir mer likt deres hjemland. De nekter å tilpasse seg et humant, velfungerende demokrati med en stat som har voldsmonopol. Tvert om. De tar voldsmonopolet i egne hender, de uthuler velferdsstaten, de bidrar ikke til felleskassen, en felleskasse de aktivt raner gjennom klanene sine.

Åkesson peker også på dem som ikke aksepterer at deres Gud og hellige skrifter blir kritisert.

– Jeg skal være helt klar og ærlig, jeg synes ikke du skal være her. For meg er du ikke velkommen i Sverige. Jeg tror du bør seriøst vurdere å flytte et annet sted. Hvorfor ikke dra tilbake til hjemlandet ditt hvor du sannsynligvis er lykkeligere?

– Spiser opp samfunnskroppen

Åkesson maner til kamp for å ta tilbake det trygge Sverige som er blitt så hardt rammet av voldskriminalitet, som ifølge han «bare er toppen av isfjellet». «Det er et symptom på noe som er mye mer dyptgående», noe som i «flere tiår har fått lov å spise seg inn i samfunnskroppen, symptom som selvfølgelig skal bekjempes med all kraft som vårt samfunn kan» oppvise.

Åkesson peker videre på «samfunnstrukturer som gjødsler» volden. Hvordan kunne det ende så ille for Sverige? spør Åkesson, og svarer: «Det handler om ansvarsløs politikk, og det handler om ansvarsløse politikere.»

Massiv asylrelatert innvandring» fra andre deler av verden «på et nivå som savner sidestykke i resten av Europa. Det er det ene. Det andre er en total kravløshet, der rettigheter og friheter, tilgang til velferden og til offentlig service som garanteres uten noe som helst krav om motprestasjon og vandel.

Og for det tredje: «Slapp kriminalpolitikk, der fokuset har vært på den enkelte kriminelles behov og interesser i stedet for på offerets ukrenkelige rett til oppreisning og lovlydige medborgeres rett til trygghet fra farlige mennesker. Og denne kombinasjonen av disse tre faktorene, det er det som er forklaringen på at det ser ut som det gjør. Det råder ingen tvil om det.»

Åkesson peker også på at Sverige har «øst milliarder utover såkalte problemområder», like full blir situasjonen bare verre. (Et poeng kanskje Ap-regjeringen og justisminister Mehl burde notere seg.)

«Da heter det at integreringen må bli bedre. Hånden på hjertet: Slik har det  lydd i 30 år, eller siden vi begynte med aktiv integreringspolitikk på midten av 90-tallet. Og min oppfatning er at integreringen, i den forstand at nytilkomne tilpasser seg til Sverige og det svenske samfunnet, den integreringen fungerte betydelig bedre før vi hadde denne integreringspolitikken. Og det er først og fremst av tre årsaker: Det kom betydelig færre mennesker hit, de kom fra mer nærliggende land både geografisk og kulturelt, og de var tunget, de var tvunget, til å tilpasse seg og til å forsørge seg selv.»

– Legg bort integreringspolitikken

Poenget hans er således at dersom man har en fornuftig innvandring, da trenger man ingen integreringspolitikk. Åkesson ber enhver politiker forklare han hvordan man skal kunne integrere hundretusener av personer som ikke vil integreres.

Deretter retter Åkesson seg direkte til folk med bakgrunn fra en annen del av verden (5 min. 20 sek. ut i opptaket, og det er på grunn av det som nå kommer at talen oversettes til arabisk for å nå ut til dem som ikke er en del av det svenske samfunnets ånd, regler og normer.). Han ramser opp alle velferdsgodene, som er i verdensklasse. For den som er «frisk og arbeidsfør er det vanskelig å skylde sin egen mislykkethet på samfunnet». Åkesson spør retorisk hva mer kan samfunnet gjøre enn alt som allerede er på bordet av goder for borgerne. Han ber innstendig om at folk tar ansvar som «gjest i vårt land».

Åkesson takker alle dem som har kommet til Sverige og tatt til seg det nye landets seder, skikker og verdier, som har oppdratt barna til «å bli svensker». «Dere har bidratt til å gjøre vårt land bedre. Takk. Og jeg mener det, virkelig.»

Må reise seg igjen

Åkesson kan konstatere at det er alt for mange som ikke har gjort dette. Folk som kommer for å begå kriminalitet, for å spise av felleskassa til hardt arbeidende skattebetalere, som drar hjem på ferie etter å ha fått beskyttelse i Sverige, «som krever at Sverige skal bli mer like det landet du ble tvunget til å forlate».

Svenske jenter som ses ned på, svenske gutter som ranes og fornedres av nye borgere, jubel over at hundrevis av sivile slaktes (i Israel), personer som dette bør reise hjem, mener Åkesson.

«Sverige, svensker, Sverigevenner. Vårt land har det ikke bra. Skal vi klare å gjenskape et trygt og sammensveiset Sverige, det gode hjemmet for alle borgere, da må vi angripe røttene til det som splitter oss og gjør oss utrygge. Og det er også det beste vi kan gjøre for den øvrige verden, for Europa og for den vestlige verden i stort. Sverige må slutte å være et skrekkeksempel og heller bli et foregangsland igjen. Landet som tok seg i kragen og kjørte ut kriminelle, islamister og destruktive lykkejegere. Landet som lå nede, men som reiste seg opp og rettet ryggen.»

Dem som bygger biler – og dem som brenner biler

«Den virkelige konflikten i dag står ikke mellom kvinner og menn. Den står ikke mellom unge og gamle, den står ikke mellom rik og fattig. Det avgjørende er ikke hva du jobber med, hvilken utdannelse du har skaffet deg, hvem du elsker, hvor du er født eller hvor dine foreldre ble født. Konflikten står mellom dem som bidrar konstruktivt og de som ikke bidrar overhodet.  Den står mellom dem som forsøker og dem som forstyrrer. Mellom dem som bygger bilene og dem som brenner biler.»

«Jeg vil at alle gode krefter i Sverige sammen bygger det nye moderen folkehemmet. Jeg vil at Sverige fortsatt skal være et mulighetenes land, et trygt, samlet, velstående land som alle vi svensker på nytt kan være stolte av. Og det krever at vi våger å prate om og gjøre opp med tidligere mislykkethet. At vi har kraften og viljen til å utøve ansvar. Det krever at vi utfordrer gamle sannheter, prøver nye løsninger i en ny virkelighet. At vi har motet til å stå opp og stå stødig også når det blåser.

«Sverige, svensker, Sverigevenner. Jeg har aldri lovet gull og grønne skoger. Jeg har aldri påstått at det finnes noen raske og enkle løsninger på vår tids store alvorlige problem. Tvert om. Det kommer til å ta tid å rydde opp etter de siste tiårenes slappe og destruktive, muligens også selvgode og naive styre. Det kommer til å ta tid. Men vi kommer til å snu utviklingen. Sammen så snur vi utviklingen. Sammen som Sverigevenner i hjertet.»

I kommentarfeltet på Youtube hylles talen som den viktigste som noensinne har blitt fremført i svensk historie. Ikke minst veltilpassede innvandrere applauderer Åkessons tale.