Integrering og integreringspolitikk

Vil kreve tilpasning til svenske verdier for å få trygd

Det ser ut til å foregå en liten revolusjon i Sverige. Nå vil Regjeringen Kristersson kreve bestått kurs om Sverige og verdier for at man skal kunne få utbetalt diverse trygder. Å leve videre som om Sverige er en "minibank", åpent døgnet rundt, kan være forbi.

Å rusle gjennom Grønlandsleiret i Oslo en formiddag, er en nedslående øvelse. Man henfaller lett til å bli sorgtung. Somaliske teltkledde kvinner med barnevogn, fylte handleposer med mat, ikke-vestlige menn fra MENA som i store grupper flokker seg sammen på cafeer – aldri med sine kvinner ved sin side – alt dette som viser et mislykket Norge knyttet til innvandringen som har pågått siste om lag 40 årene og som fremdeles pågår.

Man trenger ikke ha spesielt godt utrustet intelligens for å skjønne hvorfor man ser det man ser. Mennesker som har tatt seg hit fra den andre siden av kloden, de kom ikke for å bli en del av det norske fellesskapet, der det å bidra med det man måtte ha av kvaliteter og kapasitet er et selvfølgelig krav. De kom hit på grunn av velferdsstaten vår. (Det samme gjelder for øvrig nå også ukrainere i stort monn, som har fått med seg at støtteordninger de får som flyktninger er langt rausere enn hva de ville fått i andre europeiske land. Jungeltelegrafen sørger raskt for hvordan strømmen ut av et land fungerer.) De kom for pengenes skyld, penger som er skapt av norske arbeidshender gjennom generasjoner.

Gjør din plikt, krev din rett

I henhold til SVT ser mange migranter/asylanter på Sverige som en «minibank»; man tar seg til vårt naboland grunnet skattefinansierte velferdstjenester og sjenerøse offentlige bidrag/trygder, som ikke krever noen som helst gjenytelse. Det er ingen krav som gjelder som motytelse om å tilpasse seg landet de har valgt å slå seg ned i.

Nå sier regjeringen at dette skal det bli en slutt på. Den som ikke anstrenger seg for å bli en verdimessig del av det svenske samfunnet, skal heller ikke kunne motta trygder, sier regjeringen med støtte av Sverigedemokraterna.

Kravet er en del av det som i regjeringsplattformen, Tidö-avtalen, beskrives som en mer «kravbasert integreringspolitikk». For å kreve sine rettigheter må man først gjøre sin plikt, og først og fremst handler det om å anstrenge seg for å bli svensk i grunnleggende henseender.

Hvis regjeringens og SDs forslag blir en realitet, vil det ikke lenger være mulig for innvandrere å gå til NAV uten at det stilles krav for å kunne motta trygdepenger hver måned på bekostning av de svenske skattebetalerne. I tillegg til å vise at de gjør en innsats for å bryte avhengigheten av offentlige goder og finne sitt eget levebrød, satses det nå også på at de skal omfavne svenske verdier.

De nye kravene i forslaget gjelder også nyankomne som i stedet for å motta sosialhjelp mottar såkalt introduksjonsstønad, som utbetales av staten.

Migranter vil fremover måtte delta i et såkalt Sverige-kurs der de lærer om svenske samfunnsforhold og verdiene som det svenske samfunnet bygger på.

Verdiene det handler om

Integreringsminister Johan Pehrson (Liberalerna) presiserer at det ikke bare er snakk om et tilbud, men om et tydelig krav. Pehrsom sier at regjeringen og myndighetene ikke vil blande seg inn i om migrantene feirer jul eller ikke, «hvordan de skal danse eller om de skal spise med bestikk eller spisepinner». Men for dem som ikke respekterer den svenske grunnloven eller grunnleggende svenske liberale, frihetsorienterte demokratiske verdier, vil livet i Sverige videre bli trøblete. Deres offentlige goder vil bli lagt på is.

Forslaget er analogt med de reglene som allerede gjelder i dag for tilskudd til foreninger og lignende virksomhet. For å kvalifisere for disse, må man være innforstått med at motytelsen er at man må omfavne visse kjerneverdier. Ellers kan man se langt etter tilskuddene og du kan også bli pålagt å betale tilbake tidligere innvilgede tilskudd.

Det er uklart om myndighetene vil kreve at enkeltpersoner skal betale tilbake stønader dersom de har forsøkt å svindle staten ved å utgi seg for å respektere likestilling, rettsstat, ytringsfrihet og barns rettigheter.

Under alle omstendigheter bør det å fullføre og bestå Sverige-kurset være en betingelse for å kvalifisere for ulike offentlige økonomiske fordeler. For dem som ikke deltar, får det konsekvenser, sier integreringsministeren.

Regjeringen vil om kort tid sette i gang en utredning med forslag om hvordan Sverige-kurset skal utformes. Dagens Nyheter har lest direktivene og slår fast at spørsmål som likestilling, rettsstat, ytringsfrihet og barns rettigheter skal inkluderes. Opplæringen avsluttes deretter med en kunnskapstest.

Skal gjelde alle?

Tidö-avtalen slår fast at integreringspolitikken skal omfatte sosial, kulturell, økonomisk, språklig og demokratisk integrasjon og tilpasning.

Så hva med alle dem som allerede er i Sverige og som er svenske statsborgere som ene og alene lever på trygder og som avviser svenske verdier? Skal de også pålegges Sverige-kurset? Ifølge Pehrson skal de som «står på Sergels torg og sprer alvorlige misoppfatninger om svenske sosialtjenester (ref. kampanjene til svenske muslimer mot barnevernet, red.), må ta et grundig kurs».

Det ligger i sakens natur at dette vil måtte mislykkes for regjeringen. Med Sveriges store ikke-vestlige innvandrerbefolkning (over 10 prosent av totalt 10,5 millioner innbyggere, tall ved inngangen til 2023, er født i Afrika eller Asia) vil det praktisk sett ikke være mulig å gjennomføre. De er blitt for mange. Så enkelt.

Samnytt og DN