Antisemittisme

– Tid for storstilte deportasjoner, sier Tysklands kansler etter Hamas-feiringer i Europas gater

Etter vår tids Holocaust 7. oktober 2023 har europeere med sjokk opplevd hvordan venstreaktivister sammen med muslimer åpent har feiret blodbadet utført av Hamas-terrorister. Synet av at tusenvis av arabere i tyske gater deltok i demonstrasjoner til støtte for Hamas, får den tyske kansleren Olaf Scholz til å uttale at tiden er overmoden for å deportere migranter som ikke har rett til opphold i landet "i stor skala".

Tyskland er ved å segne om under tyngden av massemigrasjonen til landet fra Afrika, Midtøsten og Asia. ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) – en sammenslutning av offentlige radio- og TV-stasjoner i Forbundsrepublikken Tyskland – melder at tyske myndigheter både på delstats- og føderalt nivå er i ferd med å bryte sammen under flyktningpresset.

I 2023 forventer de tyske flyktningmyndighetene å skulle behandle rundt 230.000 asylsaker, hvilket er samme antall som i 2022.

Problemet er at antallet lovlige asylsøkere i 2023 fra spesielt Syria, Afghanistan og Tyrkia godt kan komme opp i 400.000 – og til dette kommer et ukjent antall illegale migranter fra arabiske og afrikanske land.

Til sammenligning behandlet tyske innvandringsmyndigheter under den såkalte flyktningkrisen i 2015 og 2016 til sammen 480.000 søkere i 2015 og 750.000 i 2016.

Konsekvensene av å åpne slusene for migrasjon fra 3.verden har ikke minst den siste tiden til fulle vist hva som er kommet inn i landet av holdninger og verdier, som man skulle tro Tyskland var vaksinert for en gang for alle hva gjelder jødehat. I store tyske byer i kjølvannet av 7. oktober har den innfødte befolkningen kunne observere hvordan ideologisk fanatiske tyske Israel-hatere på venstresiden i tospann med særlig arabere, har fylt gatene med rent jødehat.

Man har feiret drap og lemlestelser av endog jødiske babyer. Jøder har fått malt Davidstjerne på sitt hjem, synagoger er blitt angrepet, og politi og sikkerhetsmyndigheter er i alarmberedskap for å beskytte jøder og jødiske institusjoner. Mange sammenlikner situasjonen som tiden etter Krystallnatten i 1938.

At politiet behandler demonstranter som støtter Hamas med «hard hånd» kan ses i dette klippet.

Ifølge data fra Senter for forskning og informasjon om antisemittisme (Rias) ble det registrert 202 antisemittiske hendelser mellom 7. og 15. oktober i år. Til sammenligning fant 59 sted i løpet av samme uke i fjor.

Etter et besøk i Israel i kjølvannet av terrorgruppen Hamas’ massakre på israelske sivile, og synet av tusenvis av migranter som feirer slaktingen i Tyskland, mener nå kansleren Olaf Scholz at det nå er på tide å sende hjem store grupper av mistilpassede innvandrere.

I kjølvannet av utbredt jødehat, som i likhet med i Norge kommer fra migranter med røtter i Midtøsten og andre muslimske land, mener Scholz at tiden er moden for å begynne å deportere migranter som ikke har rett til å opphold i landet «i stor skala» .

– Vi må deportere de som ikke har rett til å oppholde seg i Tyskland i stor skala, sa han i et intervju med avisen Der Spiegel og la til:

– Vi må deportere flere og raskere.

Scholz gjorde det klart at Tyskland er på Israels side og at ingen i landet bør applaudere Hamas’ angrep på den jødiske staten.

– Definitivt ikke i et land hvis historie er uløselig knyttet til Shoah, sa han, Shoah som er den hebraiske referansen til Holocaust.

At migranter feiret jødemassakren til Hamas, kommer på toppen av en intens debatt i Tyskland om innvandringens konsekvenser samtidig som det nasjonalkonservative Alternative für Deutschland (AfD) vinner frem på meningsmålingene.

Scholz mener også at det kommer for mange til Tyskland og at det nå må stilles enda tydeligere mellom arbeidsinnvandrere og flyktninger på den ene siden, og de som ikke tilhører noen av disse gruppene, altså rene migranter – som ikke kan bli i landet.

Et tiltak vil være strammere grensekontroll med mål om å begrense «irregulær migrasjon» til Tyskland. Scholz forteller at saksbehandlingstiden for  utvisningssaker er høyst ulik i de ulike tyske delstatene. I noen delstater bruker den første behandlingsinstansen fire måneder, i andre stater hele 39 måneder.

– Dette er uakseptabelt. Vi må deportere flere og gjøre det raskere, fastslår Scholz.

Han er også ærlig på at en stor innvandring av en viss type tærer på velferden.

– De som går inn for ubegrenset innvandring må være ærlige og innrømme at vi ikke ville klare å opprettholde vår velferdsstat slik vi har den i dag, avsluttet han.

Under folkevandringskrisen i 2015 og 2016 kom det 1,2 millioner migranter/asylsøkere til Tyskland. Konsekvensene er ikke minst økt kriminalitet, sterkere klaner og voksende områder som er utenfor myndighetenes rekkevidde. Hvordan tyske myndigheter skal klare å håndtere de mer og mer åpenbare ødeleggelsene av landet, er jammen ikke godt å si, men at deportasjoner av illegale og Hamas-ideologer er et første skritt, er vanskelig å være uenig i.

Tyskland er ikke så langt unna samme situasjonen som Sverige, Sverige som er i ferd med å segne om grunnet klanenes infiltrering av hele samfunnet. Det tillitsbaserte velferdssamfunnet er allerede så skadeskutt at det snakkes om at folk må venne seg til at hele byer tas over av klaner. Det finnes kun ett overordnet svar på samfunnsødeleggelsene så langt vi ser det: Full stopp i innvandring fra klanbaserte samfunn og repatriering av hele klaner, liten som stor.

Sveriges og Tysklands ødeleggelse burde få et samlet Storting til å handle nå og ikke vente til «i morgen» når klanenes herjinger og et vidt utbredt jødehat også blir en realitet her.