Gjengkriminalitet

Tar bladet fra munnen: Gjengkriminalitet henger sammen med innvandringen

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier det som det er: Innvandringen ligger bak den voldsomme gjengkriminaliteten. Nå legger den danske regjeringen en ny pakke tiltak på bordet for å unngå å havne i svenske tilstander. Ikke minst skal straffenivået heves og myndighetene vil ha tak i de kriminelles svarte penger. Frederiksen peker også på familiene til de gjengkriminelle og sier at det er deres ansvar å stanse de kriminelle i sine egne rekker.

«Vi har vært et av landene i verden med lavest kriminalitet, og derfor trengte vi ikke å straffe veldig hardt. Det har endret seg, dessverre. Det er dessverre knyttet til innvandringspolitikk.»

Dette sa Mette F på pressekonferanse i går på politistasjonen i København.

Er det noen som kan se for seg vår statsminister, Jonas Gahr Støre, åpent vedgår at volden i Oslos gater skyldes innvandringspolitikken?

Vil unngå svenske tilstander

Regjeringssjefen, sammen med justisminister Peter Hummelgaard (S), la frem den fjerde tiltakspakken mot gjengkriminalitet siden den første kom i 2009. På pressekonferansen sendte Mette F en klar beskjed til familiene til gjengmedlemmene: Voldsspiralen må stoppes, og familiene har et ansvar for å hjelpe.

«Du må og skal gjøre mer. Dere må faktisk gjøre alt dere kan for å stoppe denne voldsspiralen», sa Mette F i en direktemelding til familier med innvandrerbakgrunn og fortsatte:

«Dette var ikke grunnen til at dere kom til Danmark i sin tid. Vi risikerer at dette vil ødelegge store deler av samfunnet vårt, og familiene har et ansvar for å stoppe det.»

«Vi skal ikke ha svenske forhold», la justisminister Peter Hummelgaard til.

Begrepet «bander» er i Danmark kodeordet for gjenger bestående av innvandrere, mens «rockere» er betegnelsen for gjenger som først og fremst består av dansker. Men den siste utviklingen som ikke minst er sett i «fristaden» Christiania i København, med et drap i august, viser at voldelige innvandrere brer om seg, som den voldelige innvandrergjengen NNV som nå er i ferd med å bli en del av Hells Angels.

Den eksisterende gjengkrigen er altså etter alt å dømme preget av voldelige innvandrere på begge sider, skriver Den korte avis.

Av de 39 tiltakene som er lagt på bordet, anses ikke minst det nye forbudet mot rekruttering av barn og unge som svært betydningsfullt. Rekrutteringen ses som en avgjørende del av næringskjeden til gjengene, der halvparten er under 25 år, hos rockernes er det 11 prosent som er under 25 år. Gjengene rekrutterer barn helt ned i 10-årsalderen.

Follow the money

Likeledes legges det nå avgjørende vekt på å bekjempe økonomisk kriminalitet til gjenger og rockere, inkludert hvitvasking av narkotikapenger.

Videre er de harde straffene en reaksjon på den utbredte voldelige innvandrerkriminaliteten.

Regjeringens planer må ifølge justisminister Hummelgaard sees på som en del av en fremtidig rettsreform, der det må satses tøffere mot personlig og økonomisk kriminalitet.

Kommunene pålegges å tilby barn/unge kommunale jobber på fritiden slik at de kan tjene lommepenger på lovlig vis.

En tidligere undersøkelse utført av Justisdepartementet viser også at 26 prosent eller én av fire av de registrerte gjengmedlemmene har en bror som også er eller har vært medlem av en gjeng.

Myndighetene skal ikke minst forfølge de økonomiske sporene:

Det har ofte skapt forundring at myndighetene ikke går hardere inn mot hvitvasking av kriminelle penger fra gjenger og rockere ved å bruke den såkalte Al Capone-metoden i mye større grad.

For øyeblikket er det samarbeid mellom politiet og kommunene samt skattemyndighetene for å bekjempe økonomisk kriminalitet, men det har ikke hatt ønsket effekt i tilstrekkelig grad, erkjenner Rikspolitiet.

Som noe nytt vil dette samarbeidet nå dels endres og dels kraftig utvides til også å omfatte en lang rekke andre myndigheter.

Hawala

De økonomiske sporene leder myndighetene til hawala-systemet – akkurat som i Norge, der en sak nå går for retten der en somalier er tiltalt for å hvitvaske en halv milliard kroner gjennom hawala-systemet. Danmark anser hawala som en hovedkanal for hvitvasking av penger tjent på kriminalitet. Hvorfor man ikke forbyr hawala både i Norge og Danmark (og Sverige), er en gåte.

I en rapport fra Hvitvaskingssekretariatet er det anslått at det årlig hvitvaskes cirka 68 milliarder danske kroner i Danmark, hvorav størstedelen kommer fra narkotikakriminalitet.

En betydelig del av disse mange milliardene går gjennom det ulovlige hawalanettverket, ble det avslørt i april i år av DR-programmet Pengejægerne.

Hawala kan sammenlignes med en bank, men det er ikke noe hovedkontor, ingen offisielle bankfilialer og ingen spor av milliarder av kroner som strømmer gjennom systemet.

Nettverket er spesielt utbredt i Midtøsten, Afrika og Asia og kan best beskrives som et parallelt, tillitsbasert banksystem, hvor kontanter via mellommenn overføres fra en part til en annen utenfor det etablerte systemet og uten noen form for kontroll eller regulering.

Pengene etterlater ingen digitale spor. Derfor er det ingen offisiell kontroll og en stor del av pengene i omløp viser seg å komme fra økonomisk og organisert kriminalitet.

Regjeringen vil også benytte seg av sivile agenter i kampen mot innvandrergjengene. Det skal bli lettere for politiet å stenge ned lokaler som gjengene og rockerne benytter seg av. Grensekontroll skal også styrkes.

Straffen for gjengerelatert økonomisk kriminalitet dobles, det samme vil straffen for ulovlige kniver og besittelse og oppbevaring av ulovlige våpen.

Som en del av gjengpakken skal også straffen for ydmykende vold skjerpes.

En ny myndighetsgruppe skal sørge for at utvisningsdømte gjengmedlemmer effektivt sendes rett ut av Danmark etter endt soning.

Ettersom dette er den fjerde tiltakspakken mot gjengkriminalitet, kan man spørre seg om det nå endelig vil lykkes å bekjempe denne kriminaliteten eller om det er nok et nytt slag i luften.

Les hele tiltakspakken her.