Gjengkriminalitet

Nå er silkehanskene av: Setter inn militæret i Sverige

Statsminister Ulf Kristersson vedgår at svenske myndigheter står maktesløse overfor de gjengkriminelle. Nå setter Kristersson inn militæret for å prøve å ta tilbake kontrollen over de svenske gatene og boligområdene. Samtidig varsler han at kriminelle utlendinger skal utvises fra landet uten dom. Sverige gjør nå det de forhatte Sverigemokraternas Jimmie Åkesson har etterlyst på inn- og utpust i snart 20 år.

Det måtte komme. I flere år har vi etterlyst at militæret settes inn mot de hyperkrinminelle og voldelige gjengene bestående av typisk personer med opprinnelse i MENApt. De kriminelle har i lang tid hatt full kontroll i «sine områder», som nærmest har blitt no-go-soner for landets statlige voldsmonopol, politiet.

30.000 personer er med i kriminelle nettverk i Sverige, det rekrutteres daglig nye, helt ned i barneskolealder. Bare i Stockholm og området rundt er det rundt 150 adresser der politiet forventer nye voldshandlinger, noe handlinger politiet ikke makter å forebygge, ifølge opplysninger til SVT. Man har rett og slett ikke kapasitet til å holde alle personene på disse adressene under overvåkning.

«Slik situasjonen er nå, klarer vi ikke å holde styr på alle disse adressene», forteller en anonym kilde til SVT.

Den store oppvåkningen

Om den siste, og enda voldsommere voldsbølgen enn før, sier nå Kristersson at Sverige aldri «har sett noe liknende». Han konstaterer også det vi alle har kunnet se de siste rundt 10-15 årene: «Ingen andre land i Europa ser noe liknende.» Nettopp, fordi ingen andre europeiske land har hatt en høyere ikke-integrerbar innvandring enn den humanitære stormakten Sverige. Sverige har ikke hatt magemål, fornuften har vært parkert i skammekroken mens «de gode» har danset på bordet. Enten det har vært under sossarnas styre eller under Moderaterna anført av Reinfeldt.

I en tale på direktesendt TV til hele nasjonen i går kveld, var det kun ett punkt på dagsordenen; alle de siste drapene og bombene i svenske gater og boområder. Den siste måneden er 11 personer skutt og drept, flere titalls er blitt skadet. Hele leilighetskompleks er blitt utbombet. At vi vitner borgerkrigsliknende tilstander er umulig å benekte.

Statsminister Kristersson varsler en serie tiltak:

  • Han skal i møte med forsvaret for å klargjøre hvordan forsvaret kan bistå politiet i kampen mot gjengene. Det er snakk om overvåking og analyser, ikke operativt militær på bakken.
  • Han vil legge om både innvandrings- og kriminalitetspolitikken kraftfullt, hvilket er «nødvendig», sier Kristersson.
  • I tillegg til å iverksette flere tiltak fra regjeringsplattformen, vil han gå til Riksdagen for å hente støtte.

Videre skal konkret dette skje:

  • 1. juli ble det innført dobbel straff for forbrytelser begått av personer med tilknytning til kriminelle nettverk. Det blir også dobbel straff for grove brudd på våpenloven.
  • En ny lov om «preventiv avlytting». Det gir politiet større mulighet til å overvåke mistenkte kriminelle. Den trer i kraft allerede søndag.
  • Innføre forvaringsstraffer for gjengkriminelle, «så de virkelig farlige aldri slipper ut igjen».
  • Ønsket om egne «visiteringssoner» i gatene, der politiet kan ransake kriminelle og frata dem eventuelle våpen.
  • Fjerne taushetsplikten mellom politi, sosialtjenesten og skolene, så de kan dele informasjon.
  • Bygge ungdomsfengsler der voksne og unge innsatte ikke får omgås.
  • Sørge for at alle barn lærer svensk på skolen.

«Ansvarsløs innvandringspolitikk»

Enhver utlending, altså ikke svensk statsborger, og som har befatning med kriminelle gjenger, skal utvises selv om de ikke er dømt for kriminelle handlinger.

Kristersson er krystallklar på følgende: Sveriges problemer skyldes «politisk naivitet», en «ansvarsløs innvandringspolitikk», og derav en «mislykket integrering».

Sossarnas leder, tidligere statsminister Magdalena Andersson», har også krevd de siste dagene at militæret settes inn, og prøver nå å stå frem som handlekraftig, etter sossarnas tiår med en hodeløs innvandring. For det er ingen tvil om hvem som er hovedsynderen for ulykken Sverige står i, en synd de nå ser ut til å prøve å klistre til dagens regjering. Vel har svenske velgere blitt lurt over mange år, men det kan være at det nye volds-Sverige blir den nødvendige vekker.

Forsvaret har signalisert at de står klar med sitt personell for å bistå regjeringen og politiet. Forsvaret vil også diskutere «forbudet mot å benytte militær vold mot enkeltpersoner» med regjeringen og politiet. Altså åpnes det for noe så oppsiktsvekkende som at militæret kan slippes løs på landets egne borgere, hvilket forsterker inntrykket av borgerkrigstilstander.

Kan ikke benektes lenger

Etter å ha benektet alvoret og omfanget av de svenske tilstandene år ut og år inn, er det nå ingen i svensk politikk som lenger kan skyve problemene under teppet eller forklare dem med «trangboddhet» og «utsatte områder». Det er da man er kommet til et punkt der problemene er blitt så store at det altoverskyggende spørsmålet er om det er for sent å rydde opp, i alle fall på en god demokratisk måte.

Det er så dypt Sverige har sunket, Europas nå sykeste mann.

Det eneste partiet i Riksdagen som genuint og ærlig har belyst problemene siste 20 årene, og også lagt frem det ene forslaget til løsning etter det andre, er Sverigedemokraterna (SD). SD og Åkesson er med andre ord det eneste partiet i Riksdagen som står uten skyld for Sveriges dramatiske fall.

Aftenposten