Demografi

– Masseinnvandring vil bli Europas undergang

En belgisk toppolitiker advarer om at dersom ikke masseinnvandringen stanses, vil dette bety undergangen for den europeiske sivilisasjonen. I mer enn 30 år har Philip Dewinter vært en av de fremste politikerne som fryktløst har kritisert det fremdeles pågående innvandringsregimet av uitegrerbare nye borgere.

Dewinter er medlem av det flamske parlamentet, samt det belgiske føderale parlamentet og Europaparlamentet. I et intervju med Voice of Europe snakker han om blant annet om temaer som multikulturalismens fallitt, masseinnvandring, og befolkningsutskiftingen i Europa.

Du har vært en sterk motstander av masseinnvandring i mange år nå. Hvorfor er multikulturalisme i Europa en fiasko? Og hva skal gjøres for å rette opp situasjonen?

– Vel, selvfølgelig er multikulturalismen en fiasko. Masseinnvandring er en av de største truslene, tror jeg, mot den europeiske sivilisasjonen og absolutt mot europeiske nasjoner. Løsningen er ganske enkel. De aller fleste utlendinger bør ikke slippe inn. Og de som kommer ulovlig inn bør kastes ut. Det er løsningen. Selvfølgelig er det ikke alltid så enkelt som dette, men dette bør i det minste være motivasjonen for en mer effektiv plan for å assimilere innvandrerne som allerede er her lovlig. For det tredje bør vi organisere repatriering av ikke-europeiske innvandrere, innvandrere som ikke ønsker å integrere seg, som ikke ønsker å assimilere seg inn i landet vårt. Hvis vi ikke gjør det, tror jeg det vil være slutten på Europa slik vi kjenner det. Det vil være slutten på vår europeiske sivilisasjon.

– Vi kommer til å bli satt på sidelinjen. Og masseinnvandringen, slik vi kjenner den, er en slags fiendtlig overtakelse av vår kultur, av vår identitet, av vår livsstil. Siden denne masseinnvandringen ikke bare er et spørsmål om økonomisk innvandring, er det også et politisk og et religiøst spørsmål. Denne masseinnvandringen er et våpen for å erobre og infiltrere Europa.

– Må stoppes med alle demokratiske midler

Dewinter peker på Algeries tidligere president som forutså det europeiske endeliktet.

– Jeg tror det var Houari Boumediene, den tidligere presidenten i Algerie, som en gang sa: «Vi vil vinne krigen mot Vesten med våre kvinners livmor, med demografiske våpen, med innvandring som våpen.» Og det er det som skjer nå. Masseinnvandring er et våpen i hendene på radikal islam, som organiserer denne fiendtlige overtakelsen av Europa. Og vi må stoppe dem. Vi må stoppe dem med alle demokratiske midler vi har til rådighet.

– Vi trenger ikke å tillate (organisert, red.) islam på europeisk jord. Vi trenger ikke å subsidiere dem. Vi trenger ikke å anerkjenne dem, vi trenger ikke å gi dem tillatelse til å bygge moskeer her. Europa er ikke et islamsk territorium. Den europeiske sivilisasjonen og islam er arvelige fiender. Vi har vært i krig med islam i mange, mange år allerede. Vi har gjentatte ganger vært i stand til å presse islam tilbake til den andre siden av Middelhavet. Poitiers i 732, etter slaget ved Wien i 1683. Vi tolererte islam i mer enn 800 år i Spania.

Dewinter peker på Brussel som Europas jihad-hovedstad grunnet blant annet de mange IS-krigerne som hovedstaden skapte. Belgia er en av Europas byer som er mest preget av islamsk fundamentalisme. 35 prosent av byens befolkning er muslimer, sier Dewinter, og i skolene er 60 – 65 prosent. Det vil si at om et par tiår, vil Brussel ble tatt over av islam.

– Det samme gjelder byer som Antwerpen, Paris, Amsterdam, Berlin, Marseille og så videre, fortsetter Dewinter. – Vi taper kampen mot islamisering. Og det betyr at, ja, selvfølgelig, vi må innse at islam ikke har noen plass i Europa og ikke har noe med Europa å gjøre. Og hvis det er mulig, må vi redusere islamsk innflytelse i Europa til et minimum. Selvfølgelig vil det alltid være et europeisk islam, men det som skjer nå har ingenting å gjøre med opprettelsen av ee slags europeisk islam, en opplyst islam. Nei, det vil aldri  bli et opplyst islam.

Tiden for fredelig løsning renner bort

Dewinter har skrevet bok om det som kalles «den store utskiftningen» der Europas innfødte befolkning erstattes av masseinnvandring, islamisering og demografi.

Han viser til det som skjer i Paris med jevne mellomrom, men også i Brussel og andre europeiske byer, med voldelige innvandreropptøyer. Han advarer om at situasjonen til slutt vil kulminere i konfrontasjon og blodsutgytelse, som hittil kan unngås, men at tiden for en fredelig løsning er i ferd med å renne ut.

– Hovedstrømsmediene og liberale politikere prøver å assosiere hele ideen om befolkningsutskiftning med ytre høyre, rasisme, nasjonalsosialisme og så videre og så videre, sier Dewinter. – Det er den klassiske historien: stemple motstanderen din som nazist eller fascist eller rasist, og det er slutten på debatten. Du trenger ikke å snakke om emnet lenger. Det er det som skjer selv med dette emnet og med denne boken. Og hvis merkingen, den rasistiske og høyreekstreme og fascistiske merkingen ikke er nok, så går de inn i terrorsaken og sier at Tarrant og Breivik nevnte denne ideen.

– Bak den destruktive utviklingen, hevder han, står en globalistisk elite som har som mål å ødelegge dagens orden og erstatte den med en slags idé om et globalt samfunn der det ikke er kulturelle forskjeller eller forskjeller mellom nasjoner og sivilisasjoner – en gammel idé som aldri vil fungere, slår han fast.

Vi kan trygt slå fast at ikke en eneste partileder på Stortinget ville våge å uttale noe i nærheten av den eksistensielle faren som Dewinter formulerer.

Samnytt