Islam

Journalist drapstruet til taushet fordi han avslørte ekstrem-islam

Den tyske journalisten Constantin Schreiber har de siste årene gjort et oppsiktsvekkende gravearbeid som har avdekket fundamentalisme i moskeer på europeisk jord og hvordan eksempelvis muslimske barn indoktrineres i hat mot Vesten, kvinner og jøder. Den kjente og modige journalisten har ikke veket en tomme fra sannheten. Men nå trekker han seg. Drapstruslene er blitt for mange og for alvorlige. Han vil ikke lenger si ett eneste ord om islam i offentligheten.

Vi merket oss navnet Constantin Schreiber allerede i 2017. Han hadde profilert seg som en migrasjonsvennlig journalist og aktivt støttet oppunder migrasjonskrisen inn i Europa i 2015. Men ett besøk i en tysk moské som TV-journalist i 2016 under fredagsbønnen ble en virkelig øyeåpner. Schreiber trodde en moské var som et kristent gudshus. Den arabiskspråklige journalisten bladde i en bok som tilfeldigvis lå der og fikk ideologisk bakoversveis. I boken kunne han blant annet lese at koranen avviser et parlamentarisk demokrati.

Avskyelig tankegods

Dette fik Schreiber til å  oppsøke 13 moskeer de neste åtte månedene og ta opp fredagsbønnene på lydbånd. Arbeidet ledet frem til boken «Innen islam. Det som prekes i Tysklands moskeer» («Inside Islam. Was in Deutschlands Moscheen gepredigt wird») og konklusjonen er nedslående:

– Mens det utenfor døren til moskeen konstant snakkes om integrasjon, preker man det motsatte innenfor.

Moskeenes imamer talte om å ta avstand fra alle ikke-muslimer og å jobbe for et verdensomspennende kalifat. Schreibers avdekking harmonerer med avsløringer i moskeer i både Norge, Sverige og Danmark.

I 2019 vekket Schreiber igjen voldsom oppmerksomhet. Moské-erfaringene hans ledet ham til fem muslimske land, Afghanistan, Egypt, Iran, Tyrkia og de palestinske områdene. Han undersøkte 100 lærerbøker for barn. Konklusjonen hans, nedfelt i boken Barn av Koranen: Hva muslimske skoleelever lærer (Kinder des Koran: Was muslimische Schüler lernen), var at det pågår en kontinuerlig og systematisk indoktrinering av muslimske barn på skoler. Lærerbøker er fulle av hat mot Vesten, forakt for kvinner og et fullstendig avskyelig syn på jøder. (Den samme ideologiske hjernevasken kunne HRS i 2004 avdekke da vi oppsøkte skoler i Pakistan.)

Boken til Schreiber vakte oppsikt og debatt, og den kjente TV-journalisten ofret ikke sannheten tross den sedvanlige kritikken fra venstresiden, som heller ikke i Tyskland kan få nok islam inn i samfunnet.

Trekker seg helt ut av debatten

Nå har Schreiber kunngjort at han ikke lenger vil diskutere eller kritisere islam etter en bølge av trusler mot ham. Det sier han i et oppsiktsvekkende intervju med Die Zeit, som siteres i flere andre medier, som i Die Welt:

«Tagesschau»-journalisten Schreiber ønsker ikke lenger å kommentere islam: fanatikere stempler ham som anti-islam fordi han rapporterte hat og aggresjon som ble forkynt i tyske moskeer.

Han får så mange drapstrusler fra muslimer og så mange hatefulle angrep fra venstreekstremister at han fremover velger tausheten overfor islam. I intervjuet sier Schreiber at han ønsker å lukke dette kapitlet i livet sitt etter å ha mottatt en rekke trusler som svar på hans avsløringer og påfølgende debatt om islam.

– Jeg vil ikke lenger kommentere noe som har den fjerneste tilknytning til islam, sier han.

 – Jeg vil ikke skrive bøker om det, jeg vil avvise talkshow-forespørsler, jeg vil ikke gjøre det lenger.

Schreiber siterte en rekke trusler og verbale angrep på ham som er grunnen til at han velger å avslutte sitt arbeid knyttet til islam.

Flere av hans kolleger i TV-stasjonen har også klaget på ham og kalt ham høyreekstrem. Dette er det samme mønsteret Vest-Europa over: Den som tar et granskende og ærlig blikk på ekstrem-islam, ender selv opp med å bli stemplet som ekstrem, og mer presist; typisk høyreekstrem. (Ja, undertegnede er i så måte et godt eksempel fra norske forhold. Skal man holde seg ideologisk stueren bør man ikke ta i islam med en ildtang, eller man må spille med i den løgnaktige dialogens navn der alt av faktiske negative, dokumenterbare forhold skyves under teppet.)

Schreibers erfaringer er et eklatant eksempel på hva som vil skape Europas undergang. Verken politikere, akademikere eller journalister flest, enten aner ikke hva islam organisert i moskeer og bevegelser er, og hvis de skulle få snusen i det islamske mørket, ja, da velger de å snu ryggen til for å beskytte sitt eget omdømme.

Den korte avis