Annet (nyhetssøk)

Malmø feirer seg selv med 50 nye «svenske» flagg

Den kulturelt, økonomiske og sosialt havarerte hovedstaden i Sør-Sverige markedsfører seg selv ved å skape 50 nye flagg i blågule farger. De nye flaggene promoterer blant andre den islamske republikken Iran. Slik skal Malmøs innbyggere fra 186 nasjoner føle seg hjemme i byen. Ikke alle synes dette er en god måte å bruke offentlige midler på i en by som er konkurs.

Årlig mottar Malmø 6,3 milliarder kroner i statlige midler, såkalt utjevningsbidrag, for å kunne opprettholde et anstendig servicenivå til innbyggerne. Ingen andre byer i Sverige er i nærheten av å motta så mange statlige kroner. Årsaken til de enorme summene er selvsagt koblet til den høye ikke-vestlige innvandringen som har gjort svensker til et mindretall i byen, og som har gjort Malmø til en av de hardest rammede svenske byene hva gjelder volds- og narkotikakriminalitet.

Med andre ord går det ikke særlig bra med integreringen i den sydsvenske byen.

For å bøte på dette svenskene gjerne kaller utenforskap, arrangerer kommunen i disse dager kunstprosjektet «50 nye flagg» for å styrke byens «flerkulturelle identitet».

«Kunstprosjektet ‘Nye svenske flagg’ feirer og inkluderer alle Malmøs forskjellige nasjonaliteter, det viser våre forskjeller så vel som hva vi har til felles», skriver Malmø kommune.

Kommunene fortsetter slik i sin presentasjon av prosjektet de tydeligvis er stolt over:

Det bor folk fra 186 land i Malmø. Nye svenske flagg representerer denne nye flerkulturelle identiteten. Flaggene symboliserer en dobbel identitet: Grafikken representerer de forskjellige nasjonalitetene, mens de blå og gule svenske fargene forener og viser hva vi har til felles. Flaggene omhandler spørsmål om identitet og deltakelse i samfunnet vårt. De symboliserer en dobbel identitet som blir stadig mer vanlig i en globalisert verden. Flaggene er et fysisk, håndgripelig uttrykk, som feirer den doble identiteten og Malmøs mangfold. Nye svenske flagg ønsker å feire alle Malmøs innbyggere og både fremheve våre unike forskjeller og det som forener oss.

«Flagget representerer dem som dreper iranere»

At flagg til land som Iran i blågule farger skulle representere noe som helst av det Sverige offisielt har som en verdimessig grunnplanke, er så himmelropende galt som det kan bli. Nettopp derfor reagerer nettopp en iraner i Sverige kraftig. Nima Gholam Ali Pour representerer Sverigedemokraterna i Riksdagen og vil ha seg frabedt dette presset om å identifisere seg med doble nasjonaliteter. Han mener at «utgangspunktet er at innvandrere ikke er i stand til å støtte det svenske flagget, men må inkluderes ved å få hjemlandets flagg farget i blått og gult».

Da må du si det åpenbare og selvfølgelige. Hvis du har kommet til Sverige og ikke engang føler at du kan støtte landets flagg på grunn av din «identitet», så dra til landet som gjenspeiler din «identitet». Hva gjør du i Sverige? Og Sverige vil aldri få et nytt flagg, akkurat som ytringsfriheten aldri vil bli begrenset. Disse synspunktene har ingen plass i Sverige. Dra til et annet land.

Ali Pour drar frem Iran-kortet. Han mener det er «helt motbydelig at flagget til Den islamske republikken har blitt malt blågult. Det er en total selvmotsigelse. Den islamske republikkens flagg er et flagg som blir sett på som et symbol på det islamistiske regimet». Han fortsetter slik: «Ingen iraner som støtter frihet vaier med det flagget. Denne kunstneren har i all sin kunnskapsløshet malt om et symbol for undertrykkelse til blågult, som om det skulle representere Iran. Nei, det flagget representerer dem som dreper iranere».

I kommentarfeltet hos Samnytt kommenterer en leser utstillingen slik:

Et flagg med en kvinne som er voldtatt og slått gul og blå. Skulle speile det nye Sverige fortreffelig.

En annen mener Malmøs politikere bør erklære Malmø for en selvstendig enklave og slik miste bidragene som sikrer at byen holder seg kunstig flytende.

Hovedillustrasjon: Fra kommunens hjemmeside