Aktuelt

Sverige gjør som Danmark: Vil ha utreisesenter for avviste asylsøkere

Danmark har i en årrekke hatt såkalte utreisesentre for avviste asylsøkere. Nå vil Sverige etablere det samme. Regjeringen går sammen med Sverigedemokraterna for å få dette realisert.

Migrasjonsminister Maria Malmer Stenergard (M) presenterte torsdag morgen sammen med Ludvig Aspling (SD), Ingemar Kihlström (KD) og Amir Jawad (L) et vedtak om å etablere såkalte retursentre i Sverige.

– Regjeringen gjennomfører flere tiltak for å bekjempe skyggesamfunnet og få på plass en ordnet mottakelse av asylsøkere og effektiv retur ved avslag, sier migrasjonsminister Maria Malmer Stenergard.

Sentrene har som mål å samle mennesker som har fått avslag på asylsøknadene sine på ett sted, og skal være et tydelig signal om at asylprosessen er avsluttet.

I fjor ble rundt 74 prosent av asylsøkerne avvist og dermed deportert. I 2022 registrerte utlendingsmyndigheten 11.580 retursaker. Bare 39 prosent av dem som fikk et vedtak om å forlate Sverige, gjorde det frivillig.

– Det er langt fra nok. Det er på høy tid at et nei faktisk betyr et nei hvis den regulerte innvandringen skal opprettholdes, sier Stenergard.

Ifølge Sverigedemokraternas Ludvig Aspling vil retursenteret være en viktig brikke i puslespillet for å øke andelen vedtak som faktisk blir gjennomført.

– For at Sverige skal ha en bærekraftig migrasjonspolitikk og kunne fokusere på de menneskene som har en god grunn til å være i landet, må vi ha en fungerende og effektiv retur, sier Aspling.

Splid i Danmark

Danmark har hatt slike sentre i en årrekke både på Skjælland og Jylland. En av dem som har bodd på Kærshovedgård er «øksemannen», Mohamed Geele, som i 2010 prøvde å drepe tegneren Kurt Westergaard i hans eget hjem i Århus. Etter ni års soning ble Geele plassert på utreisesenteret i 2019. Han ble også dømt til utvisning men kunne ikke uttransporteres til Somalia fordi myndighetene fryktet at han kunne få dødsstraff der eller risikerte tortur og annen forfølgelse. På danske utreisesentre er man på såkalt tålt opphold. Man er ikke sperret inne, men kravet er at man må overnatte på senteret fra kl. 23.00 til 06.00, altså sju timer, ellers kan man ferdes fritt i samfunnet.

Hvor Geele befinner seg i dag, kjenner ikke dansk offentlighet til. Han skal da reist til «utlandet» i juni 2022.

Både Dansk Folkeparti og Det konservative Folkepartiet har tatt til ordet for at terrordømt og straffedømte skal sperres inne etter soning på et utreisesenter i påvente av utvisning. Forslaget har ikke fått flertall på Folketinget.

Regjeringen: Migrationsverket etablerer retursentre | SVT Nyheter