Den kulturelle revolusjonen

Stockholm gir skattekroner til å bygge en totalitær moské

Stockholm kommune arbeider aktivt for å undergrave hovedstaden kulturelt. Skattebetalerne pålegges å finansiere en totalitær tyrkisk stormoské som får et innendørsareal på 2.500 kvadratmeter og tre etasjer og som utstyres med to minareter på 63 meter. Ingen kommunale organ har stilt spørsmål ved moskéens syn på demokrati eller likestilling eller hvordan moskéen skal finansieres.

Den store moskéen som er under oppføring på Skärholmen sør i Stockholm er nært knyttet til den tyrkiske islamistbevegelsen Milli Görüs. På moskeens nettsider står det at flertallet av alle muslimer ønsker sharialover. Skattebetalerne bidrar med over 13 millioner svenske kroner til prosjektet.

– Vi håper at moskéen står ferdig i 2025, sier Talha Okur, talsperson for innsamlingsstiftelsen bak byggingen, Islamic Foundation på Skärholmen. – Vi ønsker at det skal bli et grendehus. Pappa har kjempet for dette lenge, og han er fortsatt med i stiftelsen.

I mer enn femten år har mosképrosjektet gått rundt i ulike kommunale organer. Dette har omfattet tomtetildelingsavtaler, ny reguleringsplan, tomtefesteavtaler og til slutt et vedtak i mai 2022 om grunnarbeider betalt av kommunen til en kostnad på 13,3 millioner kroner.

Hvor alle de andre millionene skal komme fra er ikke offentlig kjent.

«Alle vil ha sharia»

Utvikleren av det nye prosjektet er Islamic Foundation på Skärholmen, med et styre på syv medlemmer. Fire av medlemmene  sitter også i styret til svenske Milli Görüs, eller IGMG (Islamische Gemeinschaft Milli Görüs) som er den europeiske grenen av den opprinnelig tyrkiske islamistbevegelsen kalles, også godt etablert i Norge i eksempelvis Drammen. Milli Görüs (som betyr «nasjonal visjon») er en islamistisk bevegelse grunnlagt i 1969 av den antivestlige politikeren Necmettin Erbakan, ofte betraktet som ideologisk far til den moderne tyrkisk islamismen. President Recep Tayyip Erdogan og hans AKP-parti har blitt påvirket av Erbakan, som var en sterk kritiker av det sekulære samfunnet og ønsket å forvandle Tyrkia til en islamsk stat.

Det antivestlige budskapet gjentas på Skärholmen-moskéens nettsider. Den hevder at den vestlige livsstilen er uforenlig med islam. Vesten anklages for å sette lave ønsker og nytelsessyke over alt annet. «Det eneste prinsippet som er klart for alle muslimer er at suverenitet til slutt tilhører Allah (måtte Hans Majestet bli opphøyet), som uttrykt i guddommelig lov. […] Det store flertallet av alle muslimer, selv i de mest vestlige og moderniserte landene, ønsker å leve i henhold til sharia og ha sin egen frihet og demokrati basert på sin egen forståelse av disse begrepene og idealene i stedet for hvordan de har blitt forstått i det moderne og postmoderne Vesten.»