Aktuelt

Koran-brenning: Henter inn politi fra hele Sverige

Politiet i Stockholm har gitt tillatelse til at det brennes en koran i Stockholm i dag. Grunnet faren for voldelige opptøyer, kalles det nå inn forsterkninger fra hele politiet i landet. Domstolen har uttalt at tross faren for terrorhandlinger knyttet til koranbrenning, kan politiet ikke avslå den grunnleggende retten til ytringsfrihet.

Vi har den siste tiden fulgt tett opp diskusjonen rundt koranbrenning i Sverige etter de voldelige påskeopptøyene i fjor da dansksvenske Rasmus Paludan brant koraner flere steder i Sverige. Søknader om liknende demonstrasjoner har blitt avslått konsekvent av politiet etter dette.

Men politiet har blitt irettesatt av den svenske domstolen: Å brenne en koran er en del av den grunnlovsbeskyttede ytringsfriheten, har domstolen uttalt ved flere anledninger.

Det var derfor knyttet stor spenning til hvordan politiet ville reagere da det nå for nylig forelå en ny søknad om å gjennomføre en slik demonstrasjon. Ville politiet rette seg etter domstolenes uttalelser, eller ville politiet fortsette å nekte å oppfylle grunnlovens forutsetninger?

I dag kom svaret, på samme dag som demonstrasjonen skal foregå: Politiet oppfyller grunnlovens krav om full ytringsfrihet.

Åpenbart vel vitende om at dette etter all sannsynlighet vil føre til nye voldelige opptøyer.

Nå kaller politiet inn forsterkninger fra hele landet, ifølge opplysninger til TV4 Nyhetene.

Hvem som står bak søknaden om demonstrasjon som inkludere koranbrenning er ikke kjent, men vedkommende skal ha tilhørighet i et annet land enn Sverige.

Oppdatering 12.29: Den 37-årige Salwan Momika er mannen bak koranbrenningen, med denne Facebook-profilen. Han er iraker fra Baghdad og mener at koranen er en trussel mot Sveriges verdier, frihet, lovverk og menneskerettigheter. Han har tidligare fortalt Aftonbladet at han vil brenne koranen fordi han vil at boken skal forbys i hele Sverige. Koranbrenningen skal skje like utenfor hoveddøren til moskeen. 

Imamen i Stockhol moské anslår at rundt 8.000 personer kommer til å møte opp i dag på denne hellige dagen.

Utenfor Stockholm moské

De forrige koranbrenningene har påvirket Sveriges inntreden i NATO og vakt internasjonale reaksjoner. Samtidig har det brutt ut protester mot Sverige, og sikkerhetstjenesten har kalt situasjonen «truende».

Koranbrenningen vil finne sted utenfor stormoskeen Stockholms moské på Södermalm i Stockholm kl. 13.30. Dette er under bønnetid på helligdagen Id-al-Adha.

Politiet valgte i februar å nekte tillatelse til ytterligere koranbrenning. Dette etter at den svenske sikkerhetstjenesten, Säpo, tilsvarende PST, sendte inn dokumentasjon på at angrepstruslene mot svensker og svenske interesser allerede har økt og vil fortsette å øke ved lignende offentlige ansamlinger og handlinger.

Avslaget ble anket til forvaltningsdomstolen, som kom til at det var galt av det svenske politiet å nekte tillatelse, til tross for at Sverige er blitt et prioritert mål for terrorhandlinger. Neste instans, lagmannsretten, la seg på samme linje og varslet tidligere i juni at politiet manglet støtte til å si nei til søknadene.

Politiet velger altså nå å forholde seg til svensk lov.

Spesialtrent politi

Derfor er det nå kalt inn politiressurser fra regioner utenfor Stockholms-regionen. Dette skal blant annet handle om spesialtrent politi knyttet til å håndtere store folkemengder og opptøyer.

Svenske terrormyndigheter har tidligere sagt at koranbrenningen har gjort at Sverige har gått fra å være et «legitimt» terrormål til å bli et «prioritert» terrormål.

Konkret hvor store politiressurser som hentes inn vil ikke politiet oppgi.

Volden i påsken i fjor var et før og etter for Sverige. Vil vi se et nytt før og etter i dag?

Hovedillustrasjon: HRS