Aktuelt

Alvorlige terrortrusler mot Sverige og eks-statsminister Löfven

Svenskene generelt, og den tidligere statsministeren Stefan Löfven spesielt, trues av Den islamske staten. Vold, blodsutgytelse, angrep på de "vantro" i gatene skal være en hevnaksjon grunnet Rasmus Paludans koranbrenninger. Truslene er publisert både på arabisk, engelsk og fransk.

Mediekanalen Al-Adiyat, som sprer nyheter fra Den islamske staten, publiserte i midten av mars et innlegg med oppfordringer til vold og blodsutgytelse mot svensker.

Målet var at muslimer skulle angripe og rive i stykker vantro i svenske gater som en hevnaksjon mot Rasmus Paludans koranbrenninger.

På et bilde holder en IS-terrorist en kniv over bilder av Rasmus Paludan. Teksten er publisert på arabisk, engelsk og fransk.

Hoder skal skjæres av

IS-uttalelsen retter seg også direkte mot Stefan Lövfen (S), som feilaktig oppgis å være Sveriges nåværende statsminister. Han kalles «en liten slave av korset» og skal ha erklært krig mot islam og vist hat mot profeten da han tillot koraner å bli brent, heter det i trusselen.

Den tidligere statsministeren trues med at det ikke er medlidenhet eller barmhjertighet å få, og at de vantros ledere skal bekjempes med ondskapens hode som blir avskåret.

Trusselen er en referanse til historielæreren Samuel Party, som ble halshugget i Paris etter at han viste karikaturtegninger av Muhammed til sine studenter som en del av en leksjon om ytringsfrihet.

Oppfordringen til vold er ikke rettet mot noen konkret terrororganisasjon, men målet er at alle muslimske «brødre» i Europa og spesielt Sverige skal utføre angrep, slik vi de seneste årene har sett utallige eksempler på der særlig muslimske menn går løs på sakesløse borgere med kniv.

I oppfordringen sies følgende:

«O hevn for din profet

De har åpnet helvetes porter for seg selv

De har alliert seg og kranglet og spottet Guds bok

Beleire dem og tvinge dem, rive kroppene deres fra hverandre i gaten

O muslimer torturerer dem»

I vinter ble det publisert lignende innlegg fra jihadistgrupper som oppfordret ensomme aktører til å ty til vold mot svensker og vestlige under emneknaggen «Religionskrig, ikke individuelle handlinger».

En av dem lød slik:

«Stå opp bror, og riv dem som de rev vår Koran, brenn dem som de brente vår Koranen og våre hellige.»

Nylig ble to brødre arrestert i Tyskland for å forberede terrorhandlinger. Brødrene, som er syriske statsborgere, er mistenkt for å planlegge et angrep på en kirke i Sverige som en hevnaksjon mot koranbrenningene.

PSTs trusselbilde

I Norge er det ikke minst fokus på høyreekstremisme fra PSTs side, noe som ser ut til å ha ført til at PST har utviklet en blindsone overfor voldsparate muslimer eller at man rett og slett prøver å villede offentligheten med at det er «få islamister». Det kan vise seg å være mange, så mange at Zaniar Matapour ikke ble prioritert skjebnekvelden 25. juni i fjor.

Vi borgere har ingen aning om omfanget av høyreekstremisme i Norge der tilhengerne er villige til å ty til vold og terror. Vi gis bare et inntrykk av at de er mange og farlige. Mens i resten av Vest-Europa ser vi med all tydelighet hvor truslene og farene kommer fra: De kommer fra Muhammeds nidkjære tjenere.

Politisk burde dette få konsekvenser. Det burde kanskje vært krevd fra toppolitisk hold åpenhet overfor oss borgere om det konkrete, registrerte omfanget av potensielle terrorister fra både venstre- og høyre-hold, og fra jihadistisk hold. Utgangspunktet kan være de 50-100 pågående sakene PST hadde i fjor da terroren rammet Norge. Hvor mange av disse var relatert til hvilke grupper?

Men man våger ikke fordi det kunne medføre panikk i en sovende befolkning, og det ville skape et ramaskrik i forhold til islams betydelige makt i landet vårt?