Den kulturelle revolusjonen

Statsminister Orban: Til kamp for å bevare Vesten og vår frihet

Under en tale i Budapest til hundrevis av politikere og andre ledere, manet Viktor Orban til kamp mot krefter som vil bryte ned den vestlige sivilisasjonen. Orban løftet frem kjernen i våre vestlige samfunn, nemlig en samlet nasjon med et felles lim, der kristendommen er en uløselig kjerne. Orban kom derfor med kraftige advarsler mot å slippe løs globalismen, en globalisme som går til angrep på nettopp nasjonen.

Det var med fynd og styrke som statsministeren i Ungarn leverte sitt budskap på på den konservative CPAC-konferansen i Budapest sist torsdag, en tale til hundrevis av politikere, nasjonale ledere og konservative aktivister fra hele verden.

 – Et virusangrep har blitt satt i gang mot oss. Dette viruset ble utviklet i de progressive liberale laboratoriene, sa Orbán.

 – Dette viruset angriper det mest sårbare punktet i den vestlige verden, og det er nasjonen. Det er et nasjonsødeleggende virus som vil atomisere og pulverisere nasjonene våre.

Elitens angrep på vår kultur og vår nasjon

Den ungarske lederen sa at landet hans blir sett på som en inkubator for konservativ tankegang, og en av de viktigste høyborgene som arbeider mot globalisme. Han bemerket at konservative ankom Budapest fra land som spenner fra USA, Mexico, Brasil, Israel og Japan.

 – Ikke dårlig selskap, men hvordan kom ungarerne inn i en så anerkjent klubb? Vi er ikke enorme, vi er ikke formidable, vi er ikke rike, vi har ikke en stor hær, vi har ikke et enormt BNP, og vi er ikke spesielt folkerike. Hvem bryr seg om oss? Likevel, her er vi alle i dag.

 – Jeg tror det bare er én grunn til at vi er i denne eliteklubben. Det er én ting som gjør landet vårt til et viktig sted. Det er det faktum at Ungarn faktisk er en inkubator hvor det eksperimenteres med fremtidens konservative politikk. Ungarn er stedet hvor vi ikke bare har snakket om å beseire progressive liberale og gjøre en konservativ kristen politisk vending, vi har gjort det.

Den ungarske statsministeren sa at angrepet mot Europa ikke er økonomisk, men faktisk går dypere inn i selve verdiene og kulturen som har definert Europa i generasjoner.

 – Jeg forteller dere at vi alle er under angrep, i Europa så vel som i Amerika. Jeg må også fortelle at angrepet ikke er økonomisk. Vi har å gjøre med et biologisk våpen, sa Orbán.

 – Nasjonen er Vestens store oppfinnelse. Det er hjertet i den frie verden, men det er også den vestlige verdens akilleshæl. Hvis nasjonene fordamper, går i oppløsning, ruster bort, vil muligheten for fritt liv gå tapt og Vesten falle. Mennesker uten et hjemland kan aldri være frie, de kan bare være landløse bønder i den globale eliten.

Selv om det kan virke innlysende for mange konservative i dag, var ikke Ungarn alltid en bastion for konservatisme. Orbán og Ungarn steg virkelig inn i de internasjonale overskriftene da landet hans tok en sterk holdning mot innvandringsbølgen som slo innover Europa i 2015-2016. Til manges overraskelse sa Orbán at han måtte takke milliardæroligarken og ultraglobalisten George Soros for denne politiske gaven, som bidro til å sette Ungarn på det politiske kartet og definerte Ungarn som et land dedikert til å beskytte Europas grenser og kulturarv.

 – Faktisk skylder det ungarske eksperimentet sin verdensomspennende berømmelse til George Soros. Forgjeves arbeider Gud på mystiske måter. Hvis George Soros ikke hadde angrepet Ungarn, hvis han ikke hadde annonsert programmet sitt for å gjenbosette millioner av illegale innvandrere i Europa ved hjelp av sine leiesoldat-NGOer, ville vi aldri ha skapt overskriftene. Men onkel George kunngjorde sitt gjenbosettingsprogram, satte inn sin NGO-hær og satte i gang med å implementere sin store plan. De oversvømmet Balkan med illegale migranter og satte opp en menneskesmuglerrute inn i hjertet av Europa, og så traff de Ungarn. Vi stanset, vi tok opp hansken, vi forsvarte oss, vi bygde et gjerde og vi forsvarte landet vårt.

Orbán sa at det var midt i kampen om migrasjon med Soros, frivillige organisasjoner og Brussel, at han innså hvordan kampen må utkjempes.

 – Etter en stund innså jeg også at det ikke er nok å forsvare grensene våre, det er ikke nok å kjempe fysisk i selvforsvar; vi kan bare forsvare landet vårt hvis vi også engasjerer oss i intellektuelle og ideologiske kamper. Vi befant oss midt i en intellektuell ideologisk slagmark fordi migrasjon er en viktig del av den liberale progressive filosofien. Vi hadde ikke noe annet valg enn å stille til ansvar for ideologien til det åpne samfunnet og med det hele imperiet til George Soros.

De maktsyke progressive

Orbán uttalte at Ungarn ikke var et land som angrep, men i stedet fokuserte på forsvar.

 – Vi ungarere angriper ikke. Vi ønsker ikke å fortelle andre land hva de skal tenke om migrasjon, kjønnsteori eller den europeiske superstaten. Og vi ønsker absolutt ikke å fortelle amerikanerne hva de skal tenke. Hver nasjon har rett til å leve etter sin egen vilje og kvalitet. Ja, vi angriper ikke, vi forsvarer. Vi forsvarer oss fordi den globalistiske progressive eliten ønsker å påtvinge oss sin vilje, eliten vil fortelle oss hva vi skal tenke og hvordan vi skal leve.

Den ungarske lederen understreket på nytt viktigheten av nasjonalstaten, og advarte om at eksistensen av nasjonal suverenitet er truet.

 – Mine venner, ideen om nasjonen er vår spesielle vestlige arv. … Hvis man kjenner, aksepterer og omfavner et felles språk, historie og kultur, er man et fullverdig medlem av nasjonen og derfor fri. Dette var den store fordelen med den vestlige sivilisasjonen. Det er derfor vi var århundrer foran de andre kontinentene. Det er sivilisasjonens konkurransefortrinn, mine kjære venner, som er under angrep i dag. Og jeg beklager å si at angrepet er vellykket.

Han advarte om at andre sivilisasjoner over hele verden ikke bare har innhentet Europa økonomisk, men har «bare vokst fra oss», og beklaget det faktum at den vestlige verden nå bare står for rundt 40 prosent av verdens økonomiske produksjon sammenlignet med mer enn 60 prosent før århundreskiftet.

 – Videre taper Vesten kappløpet når det gjelder befolkningsvekst med raskt synkende demografi «maskert» gjennom masseinnvandring. Med sin økonomiske, kulturelle og demografiske tilbakegang er det eneste Vesten fortsatt har sin militære styrke, sa Orbán.

 – Så vi har det ikke bra, Vesten gjør det ikke bra i sivilisasjonenes konkurranse og det verste er at vi bare har oss selv å skylde på. Vi har ingen konkurrent som kunne ha forårsaket slik kaos. Da venstresiden slapp viruset løs på verden, sa mange velmenende konservative at dette anti-nasjonale viruset bare var et laboratorieskadedyr. Venstresiden ønsker ikke å slippe sine radikaler løs på verden, de vil inneholde dem selv, sa de. Men det var ikke det som skjedde. La oss ikke være naive. I dag ser vi at dette viruset ikke har rømt, det har blitt avlet frem, det blir avlet og det sprer seg over hele verden. Migrasjon, kjønn, wokisme – disse er alle bare varianter, varianter av det samme viruset.

 – Mine damer og herrer, essensen av ulovlig migrasjon er ødeleggelsen av det nasjonale fellesskapet. Det er å bryte ned det kulturelle grunnlaget som er nødvendig for nasjonalstatens funksjon og i stedet å skape marginaliserte, atomiserte, sameksisterende, men fiendtlige grupper som aldri vil danne et fellesskap og som til slutt aldri vil danne en stat.

Samme ideologi som kommunismen

Orbán vendte deretter oppmerksomheten mot den kulturelle debatten som omfatter både Europa og USA de siste årene, og tok sikte på wokismen og kjønnspropagandaen som ble brukt av venstresiden for å fremme deres progressive agenda.

 – Wokismen og kjønnsideologien er nøyaktig hva kommunisme og marxisme pleide å være. De deler nasjonen kunstig inn i minoriteter for å skape uenighet mellom grupper. Dette er deres maktbase. Det ungarske konservative eksperimentet er vellykket fordi vi kjenner marxistene godt. De har hengt over oss i 50 år. Kjønn og woke deler også nasjonen inn i klasser og forkynner at klasse er viktigere enn nasjon og at klasse går foran tilhørighet til nasjonen og går foran nasjonal identitet. Mine venner, jeg levde i 26 år under marxistisk undertrykkelse.

 – Uansett hvor klassekrigføring reiser seg, vil land basert på fredelig samarbeid være åsted for uro. Det vil ikke være mer gjensidig respekt og aksept av hverandre, og bare fiendtlighet vil gjenstå. Mine damer og herrer, den tredje varianten av viruset som truer vestlige nasjoner i dag er progressiv utenrikspolitikk.

Den ungarske lederen tok deretter opp spørsmålet om Vestens utenrikspolitikk og hevdet at progressive administrasjoner som hadde til hensikt å stemple mennesker og land som enten «gode» eller «dårlige» var en dypt farlig politikk i det moderne politiske klimaet.

 – Jeg er sikker på at hvis Trump var president, ville ingen krig rammet Ukraina og Europa i dag, så kom tilbake herr president og gjør Amerika stort igjen og gi oss fred.

 – Mine damer og herrer, de siste årene har progressive igjen delt verden inn i gode, dårlige, nazister, ikke-nazister, demokratier og autokratier. Progressive fører alltid en imperialistisk politikk. Det de gjør er et imperialistisk lærebok-eksempel. Først la de diplomatisk press på nasjoner. De forventer at de skal vise fargene sine. Enten de støtter migrasjon, om de støtter kjønnspropaganda, relativisering av familier, seksualisering av barn. De som nekter å gjøre det er fienden og den liberale fatwaen dømmer dem. Hvis du sier at kjønn og LGBTQ-bevegelser betyr seksualisering av barn, vil du bli anklaget for å forråde vestlige verdier. Hvis du sier at universiteter ikke skal handle om wokeideologi, men om å søke sannheten, angriper du den akademiske friheten. Hvis du sier at krig ikke er i den vestlige verdens interesse, så blir du stemplet som støttespiller av Putin. Vi begynner å bli litt lei av det her i Budapest, men vi kan ikke ta lett på det. Det siste imperialistiske utenrikspolitiske målet til de progressive er å ta fra EU-landenes rett til å ha sin egen utenrikspolitikk. De må stoppes, og dette blir det største slaget i Brussel i månedene fremover.

Heldigvis, ifølge Orbán, begynner viruset som er utløst av progressive i den vestlige verden, ikke bare å bli begrenset, men motvirket i noen europeiske nasjoner. Den ungarske statsministeren berømmet Giorgia Melonis valgseier i Italia i fjor høst, samt Benjamin Netanyahus gjenvalg i Israel.

 – Vi heier på fru Meloni slik at de italienske brødrene og søstrene viser inspirerende resultater så snart som mulig. Og i Jerusalem har også de konservative kreftene vunnet.

 – Jeg kan se at den progressive venstresiden der heller ikke aksepterer fakta, men jeg har gode nyheter til statsminister Netanyahu, jo høyere de liberale er, jo raskere mister de popularitet. Jeg sier dette av erfaring. Og her er de foran oss.

 – Vi har det lovende spanske valget foran oss, og stjernene ser bra ut for våre polske venner. Og så valget til Europaparlamentet, når vi endelig kan fange den konservative eliten og drenere sumpen i Brussel.

Ikke bare ord, men handling

Orbán la til at de som er redde for viruset, ikke trenger å se lenger enn til Ungarn etter kuren, der hans regjering forblir stoisk i sin promotering av konservative verdier og trassig i møte med liberal motstand fra Brussel.

 – Vi har stoppet migrasjon ved våre grenser, vi har forbudt seksualisering av barn og kjønnspropaganda i skolen, og vi jobber også kompromissløst for fred. Det fungerer. Vi har vunnet fire på rad. Folk føler at de blir hørt. De støtter den politiske kraften som beskytter og representerer hele nasjonens interesser. Ja, folkeviljen, eller selve demokratiet, er de progressive kreftenes hovedsvakhet. Er det her de kan bli fanget?

 – Mine damer og herrer, det er to måter å ta en by på, slik de visste i det gamle Roma. Enten tar du byens murer, eller så tar du byens helligdommer. Mitt råd er at vi begynner med helligdommene, så tar vi veggene. Vi har tatt store europeiske helligdommer de siste årene. Budapest, Warszawa, Roma, Jerusalem, Wien er ikke fortapt, men sannheten er at det moderne demokratiets to hovedhelligdommer, Washington og Brussel, fortsatt er i de liberales hender. La oss sørge for at dette ikke er tilfelle.

 – Jeg ønsker dere all Guds støtte og utholdenhet i å gjøre det.

Det er vanskelig, ja, faktisk umulig, å se for seg en vesteuropeiske leder tale samme språk som Orban.

Illustrasjon: Skjermdump av Viktor Orban fra CPAC-konferansen sist torsdag.

REMIX