Gjengkriminalitet

Organisert kriminalitet over hele Sverige nå

En ny rapport avdekker at organisert kriminalitet ikke er noe som bare forbindes med gettoområder i Sverige. Den har spredd seg til hele landet. Kriminaliteten får også konsekvenser for Norge, der politiet ser at gjengkriminelle her betaler svenske gjengkriminelle for å ta voldelige oppdrag på norsk jord. Svenskene har mer voldserfaring og er mer risikovillige.

Organiserte kriminelle opererer over hele landet, i alle geografiske sammenhenger, og er ikke bare knyttet til gettoer. Det viser en ny rapport.

Kriminologen Amir Rostami og sosiologen Hernan Mondani står bak rapporten «Kriminelle på kartet».

Ifølge forskerne er det organisert kriminalitet i hele Sverige, men med visse forskjeller mellom ulike områder og kriminelle miljøer. Motorsykkelgjenger er vidt spredt over hele landet og har etablert klubbhus i mange ulike regioner. På den annen side er mafialignende organisasjoner sterkt lokalisert til Gøteborg og Stockholm.

«Mobile individer»

Noen kommuner skiller seg imidlertid ut. I Botkyrka og Södertälje ser man for eksempel store ringvirkninger også utenfor de såkalte sårbare områdene, her har det også vært organisert kriminalitet i lang tid. Videre finner forskerne såkalte «mobile individer».

– Disse personene beveger seg over store geografiske områder, er svært kriminelle aktive og står for mellom 45-65 prosent av forbrytelsene. De bidrar til spredning av organisert kriminalitet, skaper nye kontakter og etablerer nye markeder, sier Hernan Mondani.

Organisert kriminalitet har en tendens til å spre seg til nye områder og arenaer, ifølge Amir Rostami.

– Her trengs det derfor samarbeid både på lokalt og nasjonalt nivå, men også mellom ulike kommuner som Botkyrka og Södertälje, sier Rostami.

Kriminelle samarbeider mer og mer

De to forskerne kan se at antallet samarbeid innen kriminalitet har økt kraftig. Når det gjelder voldskriminalitet, en kraftig økning fra 1995 på mellom 60 og 111 prosent, avhengig av hvor mange som inngår i disse samarbeidene.

Men det er i hovedsak økonomisk kriminalitet som har hatt en veldig sterk utvikling av samarbeid, med mellom 116 og 371 prosent.

– Det handler om bedrageri mot staten, som skattekriminalitet og velferdskriminalitet, men også bedrageri mot enkeltpersoner, og overskuddet fra kriminaliteten er stort. Den kriminelle økonomien er beregnet til å omsette for 100 til 150 milliarder årlig, sier Amir Rostami.

Nettopp samarbeid også over landegrensen mellom Sverige og Norge er noe politiet her har sett flere tilfeller på.  Ikke minst handler det om at svensker tar voldelige bestillingsoppdrag.

Kjetil Tunold, leder for etterretningsavsnittet ved Seksjon for organisert kriminalitet i Kripos, bekrefter overfor  Nyheter Idag at norsk politi er bekymret over utviklingen. Politiet frykter voldseskalering på norsk jord.

Tunold forteller at det finnes tette koblinger mellom svenske og norske organiserte kriminelle hva gjelder narkotikakriminalitet. Det er spesielt rundt transport av narkotika at samarbeidet mellom svenske og norske kriminelle foregår. Samarbeidet omfatter derimot også voldelige oppdrag, da svenskene har mer volderfaring og er villige til å ta større risiko.

Et økosystem av multikriminelle

Organisert kriminalitet er et økosystem av grupper og individer med ulike evner, subkultur og organisering. Hvis man kun fokuserer på skytingene og glemmer at de også driver med økonomisk kriminalitet, går man glipp av en viktig kilde til hvordan de organiserer seg, ifølge forskerne.

For Amir Rostami er en nøkkel for å få tilgang til håndtering av organisert kriminalitet å gjøre det vanskelig for aktørene å organisere seg. Her er det viktig å unngå tunnelsyn der skyting eller sårbare områder overskygger andre kriminalitetsproblemer, mener han.

– Aksjoner mot organisert kriminalitet må fokusere på styrket kontroll av økonomi- og tilskuddssystemer (velferdsordninger, red.) og dermed redusere handlingsrommet til de kriminelle. Det er også et for stort fokus på politiet når det finnes andre myndigheter som kan ha større effekt på organisert kriminalitet, sier Amir Rostami.