Innvandring

Nesten norsk nok?

"Selv om Amika har oppfylt alle krav til å være norsk, må han vente og vente på norsk pass. Nå har han ikke møtt familien på 10 år." Slik starter NRK en artikkel om en syrer som kom til Norge i 2015 og som venter på å få norsk pass. Men det er noe som skurrer.

Man burde vel slutte å forundre seg over hva enkelte medier får seg til å skrive for å vekke sympati for visse grupper innvandrere, i særdeleshet de fra MENA-land, det vil si Midtøsten og Nord-Afrika.

I påsken ble man presentert for en tåredryppende sak hos NRK om Amika Fendi fra Syria som har ventet siden september 2021 på å få norsk pass, til tross for at han oppfyller kravene til å bli norsk statsborger. For Utlendingsdirektoratet (UDI) bruker to år på å behandle denne type søknader, noe som skyldes en sterk økning i søknader om statsborgerskap etter at det ble mulig å beholde sitt tidligere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Og uten norsk pass kan han ikke reise til Syria for å besøke familien.

Syrisk flyktning?

NRKs journalist beskriver levende hvordan Amika i 2013 ble arrestert av syrisk politi underveis til universitetet i Aleppo der han studerte medisin, men at han greide å kjøpe seg fri ved å bestikke politiet. Etter det følte han seg utrygg og flyttet til Kairo i Egypt for å fortsette medisinstudiene der.

Som mange kanskje husker ble Egypt i 2013 ledet av president Morsi fra det muslimske brorskap, inntil han senere på året ble styrtet i et militærkupp, og general al-Sisi etterhvert overtok som president.

NRK beskriver situasjonen for Amika slik:

I 2013 førte et statskupp i Egypt til misnøye og en vanskelig politisk og økonomisk situasjon. Amika fryktet et nytt autoritært regime, og en gjentakelse av det han flyktet fra.

«Nå var det ikke lenger mulig å fortsette å leve her heller.»

Men Amika fant et nytt håp. Veien til Europa. Dødens vei.

I 2014 (året da Abdel Fattah al-Sisi ble valgt til president i Egypt, min anm.) overbeviste han familien om å støtte reisen.

I en liten båt fylt med flyktninger krysset Amika Middelhavet til den trygge bredden. Så begynte han å gå og kjøre nordover. Veien var ikke uten farer.

Han ble deretter én av de over 30.000 migrantene som ankom Norge i 2015. Som vi vet fikk omtrent alle syrere den gangen opphold i Norge – det var tross alt krig i Syria og IS hadde året før etablert en «islamsk stat» i deler av Syria og Irak.

Men hvor var Amika da? Som han selv har fortalt til NRK – han studerte medisin ved universitetet i Kairo. Men han var åpenbart ikke tilfreds med at regimet til det muslimske brorskap var avsatt ved et militærkupp i juni 2013.

Hva visste UDI?

Da blir det åpenbare spørsmålet – visste UDI at Amika slett ikke flyktet fra Syria på grunn av Bashar al-Assads undertrykkelse av eget folk og den terroren som IS var ansvarlig for?

Hadde han vært i Syria da hadde det vært fullt ut forståelig at han flyktet derfra. Men det var han ikke – han var fast bosatt i Egypt og gikk på universitetet i Kairo. Kan han da sies å ha flyktet fra Syria?

Hovedregelen for å få asyl i Norge står i utlendingslovens §28, 1. ledd. Her heter det at asylsøkeren har krav på å få innvilget asyl dersom han

har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, og er ute av stand til, eller på grunn av slik frykt er uvillig til, å påberope seg sitt hjemlands beskyttelse, …

Hva UDI visste eller ikke visste da Amika fikk innvilget varig oppholdstillatelse etter at han kom til Norge i 2015 vet selvsagt ikke HRS, og NRK skriver heller ikke noe om det. Men det er helt klart at man får ikke asyl bare fordi man er statsborger av et bestemt land – det må foretas en individuell vurdering. Vi har vanskelig for å tro at UDI var kjent med at Amika slett ikke flyktet fra Syria, men fra Egypt.

Trenger norsk pass for å besøke familien

Amika har vært borte fra familien i 10 år nå, og det er naturlig at han savner dem. Ifølge NRK trenger han norsk pass for å kunne besøke dem.

Det er nok ikke helt riktig – som syrisk statsborger vil han ikke ha noe problem med å reise til Syria for å besøke sin familie. Problemet er at da vil han ikke uten videre kunne reise tilbake til Norge, uten å søke visum. Det vil han neppe få, fordi da har han jo selv helt frivillig returnert til det landet han hevder å ha flyktet fra. Da vil det være åpenbart for UDI at han ikke lenger trenger den beskyttelsen Norge har gitt ham.

Godt er det da at han fått seg en norsk kjæreste, og av NRKs bilder i artikkelen fremgår det at integreringen har vært vellykket. I hvert fall for kjæresten, som har latt seg avbilde iført noe som mest av alt likner på en hjemmeheklet hijab, ref. skjermdump fra NRK.no.

Hva er det NRK driver med?

Vi i HRS kjenner ikke Amika. Det kan godt være at han er en resurssterk og velutdannet ung mann fra Syria som vil kunne greie seg godt i Norge. Mye tyder på det, i og med at han har undervist i norsk og engelsk på Tau ungdomsskole i Rogaland, og nå jobber som digital redaktør i Cappelen Damm.

Men det er ikke poenget. Poenget er at hvis den historien NRK forteller om ham er riktig, så skulle han aldri fått asyl og derved status som flyktning i Norge. Han har ikke flyktet fra Syria, han valgte selv å forlate Egypt der han var student ved universitet i Kairo for å søke lykken i Norge.

Av de noe over 30.000 asylsøkere Norge tok imot i 2015, kom ca 10.000 fra Syria. Disse ble stort sett alle innvilget asyl, og svært få har (hittil) valgt å returnere selv om forholdende er vesentlig roligere der i dag. De fleste syrere ble nok stemplet rett gjennom hos UDI uten noen inngående kontroll om asylhistorien som ble forelagt var korrekt. UDI returnerte heller ingen av disse til Syria, og det gjør de fremdeles ikke.

Når NRK «blåser» en slik historie, der det klart fremgår at en syrisk statsborger som ankom Norge i 2015 og fikk asyl og flyktningstatus i Norge neppe har fortalt at han «flyktet» fra Egypt og ikke Syria, så har ikke UDI noe annet valg enn å ta frem saksmappen hans på nytt. I sær fordi han nå har søkt om norsk statsborgerskap, noe han ikke bør få før grunnlaget for hans oppholdstillatelse er vurdert på nytt.

Loven er lik for alle?

Hvis dette ender med at oppholdstillatelsen blir trukket tilbake, så vil han ikke bli tvangsreturnert til Syria. Men han vil miste arbeidstillatelsen, rett til helsehjelp osv., det vil si alle de velferdsgoder vi som er så heldige å bo i dette landet nyter godt av. Det vil være en katastrofe for Amika, og det kan godt hende det også er et tap for Norge, fordi han er i full jobb og synes ikke å ligge samfunnet til last på noen måte.

Men loven må være lik for alle, og han kvalifiserer åpenbart ikke til asyl etter utlendingslovens §28 når han rent faktisk ikke har flyktet fra Syria til Norge.

UDI opplyser at i 2015 kom det 335 asylsøkere fra Egypt, og UDI innvilget samme år kun 4 prosent av søknadene. Det ville overraske oss mye om noen medisinstudenter ved universitetet i Kairo er blant de 4 prosentene.

Helt nederst i NRKs artikkel er det tatt inn følgende:

Takk for at du leste min aller første featureartikkel! Har du tips om andre ting jeg bør skrive om? Ta gjerne kontakt!

Yasmin Mouafak Abokatmah
Journalist

Et mulig tips til henne er at hun nok etterhvert bør skrive en oppfølger til artikkelen sin.