Æresdrap og æresrelatert vold

Vil ikke forby hijab i skolen likevel

Den danske regjeringen viser svakhet. Først kalte den forslaget fra en kommisjon om å forby hijab i skolene for "spennende". Deretter satte innvandrings- og integreringsminister Kare Dybvad fra Socialdemokratiet foten tvert ned. Igjen ser vi leken med ord og lovnader, mens realpolitisk handling uteblir. Det er særlig skuffende fordi Danmark i mange sammenhenger har vært et foregangsland på innvandringens og integreringens problemer.

Innvandrings- og integreringsminister Kaare Dybvad (S) har tatt seg god tid, heter det.

God tid til å ta stilling til om han og regjeringen går inn for å forby hijab i grunnskolen, slik en regjeringsoppnevnte kommisjon foreslo tilbake i august. Men nå er den angivelige grublingen over: Hijab skal ikke forbys i skolen.

«Internasjonale forpliktelser»

Det skriver Dybvad i en skriftlig kommentar til DR. Begrunnelsen er syltynn all den tid Frankrike innførte et lovforbud allerede i 2004, et forbud som ikke har blitt stanset av internasjonale forpliktelser og menneskerettigheter: 

– Det er den juridiske vurderingen at forslaget om å forby muslimske hodeplagg i grunnskolen ikke kan gjennomføres innenfor rammene av grunnloven og Danmarks internasjonale forpliktelser.

– Derfor kan ikke regjeringen støtte forslaget, i henhold til Dybvad.

Forslaget ble heftig debattert på sensommeren i fjor, da en kommisjon nedsatt av den daværende regjeringen kalt Kommisjonen for de glemte kvinners kamp anbefalte forbud mot religiøse hodeplagg i grunnskolen.

De glemte jentene og kvinnene får altså ingen drahjelp av regjeringen Frederiksen. I kjent politikerspråk fortsetter Dybvad slik:

– Vi vil likevel fortsette å bekjempe æresrelatert tvang og undertrykkelse og negativ sosial kontroll.

Hvordan regjeringen skal klare det når et grunnelement i undertrykkelsen er hijab allerede på barn i barneskolen, klarer han ikke å utdype. Det er altså bare floskler.

I spissen for kommisjonen sto Holbæks sosialdemokratiske ordfører, Christina Krzyrosiak Hansen.

– Fokuset vårt er å sørge for at jentene, som ikke har samme friheter som oss andre, får dem, sa hun den gang.

Svikter jentene igjen og igjen

Den gang var sosialdemokratene de eneste i regjering, men selv om det siden har kommet en ny regjering, er det fortsatt Kaare Dybvad som har vervet som innvandrings- og integreringsminister.

Da kalte han forslaget «spennende» og sa at han var enig i kommisjonens analyse om at mange unge jenter og kvinner i Danmark er undertrykt av sosial kontroll og religiøse normer.

Men han kunne den gang ikke svare på om man kunne lovfeste seg ut av det.

– Vi skal se nærmere på det. Vi skal ta utgangspunkt i at det er en stor utfordring med unge kvinner og jenter som ikke har religionsfrihet fordi religiøse normer pålegges dem av familiene deres, sa han.

Hodeplagg i skolen skal behandles i Folketinget senere i dag, der Dansk Folkeparti har fremmet et forslag om å forby dem. Men det blir det ikke flertall for, siden regjeringen med Venstre og Moderaterne og Socialdemokratiet har flertall alene. Dansk politikk setter slik sitt godkjenningsstempel på at barn blir bærere av politiske og totalitære religiøse symboler.

Slik halter «integreringen» videre i feil retning. Tror Socialdemokratiet og Dybvad at æreskulturen går over av seg selv? Han de intet lært? Forstår de ikke at æreskulturen har slått uslitelige røtter allerede, røtter som kun kan motarbeides og begrenses med realpolitisk handling?