Demografi

Folk raser etter at bønnerop gjallet utover hele Sandefjord fredag

Muslimer satte opp et høyttaleranlegg på den gamle festningen i Sandefjord og ropte ut islamske bønner på fredag. Reaksjonene har ikke latt seg vente på fra byens ikke-muslimske befolkning. Men "alle er velkomne til å høre på", som det heter fra arrangøren. Det riktige er å si at ingen hadde noe annet valg. Nå er spørsmålet: Skal dette bli et fast innslag under fastemåneden ramadan?

Det var planlagt bønnerop sist torsdag, men tekniske problemer med høyttaleren stoppet seansen, der en privatperson i byen, Musab Alghoul, hadde innhentet tillatelse fra kommunens administrasjon og politiet til å spre det islamske budskapet om islams og Muhammeds overlegenhet. Bønnerop av den islamske troskjennelsen kan vanskelig ses som annet enn propaganda for islam, og er noe helt annet enn lyden av kirkeklokker. Slik lyder bønneropet i oversettelse:

  • «Allah er størst. Allah er størst.
  • Jeg vitner om at det ikke finnes noen gud utenom Allah.
  • Jeg vitner om at Muhammed er Allahs sendebud.
  • Kom til bønn. Kom til bønn.
  • Kom til fremgang. Kom til fremgang.
  • Allah er størst. Allah er størst.
  • Det finns ingen gud utenom Allah.»

Det ville tilsvare at prester ropte ut dette fra kirketårnet over høytaler:

«Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen, sitter ved Guds,
den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.»
Da ville det antakelig blitt oppstandelse i redaksjonene i landet, og begrepet inkludering av ville neppe blitt brukt som argument.

Verken politisk ledelse i byen i Vestfold eller byens innbyggere ble forøvrig spurt på forhånd om det islamske bønneropet er greit.

På fredag idet solen gikk ned og på islams hellige dag, lyktes imidlertid initiativtakerne. Slik lød det i en tilsendt melding på Facebook fra en Facebookvenn i Sandefjord som hadde snappet dette opp i Sandefjord blad (SB). Bønneropet varte mellom tre og fire minutter. Det kan også høres i denne artikkelen fra SB fredag 24. mars. Det var vel knapt noen andre enn de som var på dykkertur som ikke fikk med seg de høye ropene.

«Spiser seg inn i samfunnet»

Kommentarfeltet til SB på Facebook tok ikke overraskende fyr.

En mann fra Stokke sa klart i fra om at dette var uønsket. Han ville gjerne ha seg frabedt å få «islam servert inn i de tusen hjem».

– De som vil feire religiøse høytider må gjerne gjøre det, men uten at de som ikke ønsker det blir innblandet, skriver han.

God ramadan til dere, skriver en kar, som påpeker at det er religionsfrihet i Norge:

– Men det er ikke greit å påtvinge religionen sin på andre. Bønnerop utover byen er absolutt ikke greit. Religionsfrihet betyr også frihet fra religion.

En annen Facebook-bruker sier dette på artikkelen til SB:

Denne ideologien spiser seg bare inn i hele samfunnet vårt uten at folk skjønner hva konsekvensen vil bli dersom utviklingen får fortsette å eskalerer i samme takt som nå.

En tredje kommenterer bønneropene slik:

Spørsmål til de som mener at dette er en god ide og beriker vårt samfunn. Hva hvis en gjennomsnittlig norsk kvinne med vanlig klesdrakt i påsken dro til Kabul eller Islamabad for å holde en religiøs markering på langfredag. Hvordan tenker dere det ville bli tatt imot? Forventer et svar fra de av dere som snakker om toleranse, åpenhet og inkludering på tvers av kultur og religion.

Kvinnene er langt mer positive enn mennene, som denne kommentaren viser:

Så fint initiativ! Jeg håper dette blir en tradisjon i årene fremover, slik at vi i Sandefjord kan vise hvor inkluderende og åpne vi er – på tvers av kultur og religion! ❤️
Heia ulikhet!

Andre vil la seg inspirere

Arrangøren bedyrer at bønneropene var en engangshendelse. Det er heller grunn til å tro at dette vil bli en årlig hendelse i vestfoldbyen. Hvorfor skulle det ikke det om ikke politisk ledelse setter foten ned? Ordfører i byen, Bjørn Ole Gleditsch, er fra Høyre, og som vi nå vet vil Oslo preges av halvmåner, stjerner og bannere langt Karl Johan neste år under ramadan dersom bystyreleder-kandidat Erling Lae Solberg (H) vinner kommunevalget i september. Oslo Høyre vil altså påtvinge Oslos befolkning islam, enten innbyggerne vil eller ei.

Det er også god grunn til å tro at muslimer andre steder i landet vil la seg inspirere til det samme.

Islamtoget ruller med andre ord videre.